VA-branschens forum återkommer i november

Den 19 november samlas VA-branschen i Posthuset i Stockholm på Vattenindustrins Forum24 där man ska diskutera VA-branschens framtid, digitalisering och kompetensbehov. Foto: Per Eriksson

Enligt branschorganisationen Vattenindustrin krävs omedelbara åtgärder för att framtidssäkra Sveriges vatteninfrastruktur. Branschen måste samarbeta och innovativt hantera kunskapsdelning och kompetensutveckling inom VA-sektorn. För andra gången bjuder Vattenindustrin in till ett diskussionsforum, Forum24, för att diskutera vattenbranschens framtid, digitalisering och kompetensbehov. Forumen arrangeras i Stockholm den 19 november.

– Endast genom att förena expertis från konsulter, entreprenörer och produktleverantörer med övriga ansvariga i VA-Sverige kan vi effektivt samordna och klimatanpassa vår kritiska vatteninfrastruktur, hantera totalförsvarsfrågor samt implementera nya EU-direktiv. Tillsammans kan vi skapa resilienta och klimatanpassade samhällen, säger Anette Seger, ordförande i Vattenindustrin om initiativet till Vattenindustrin Forum24.

Under en heldag, den 19 november i år samlas därför hela VA-branschen för att lyssna på inspel, diskussioner och bidra med sina respektive perspektiv till utmaningarna. Med en ökande befolkning och industriell tillväxt måste branschen samarbeta och dela kunskap menar Vattenindustrin.

– I ljuset av en pågående generationsväxling och en snabb teknologisk utveckling lägger Vattenindustrin stor vikt vid att öka branschens attraktivitet för den yngre generationen, säger Joachim Jämttjärn, generalsekreterare i Vattenindustrin.

Vattenindustrin Forum24 arrangeras på Posthuset i Stockholm den 19 november 2024. Detaljerat program släpps senare i vår.

Teman:
• En trygg vatten- och avloppsförsörjning,
• Vatteninfrastrukturens digitalisering
• Kompetensförsörjning & kunskapsöverföring

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se