Byggföretagen skjuter upp konjunkturprognosen

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen skjuter upp vårens stora konjunkturprognos som var tänkt att lanseras den 2 april. – Hur lång tid Corona-krisen pågår är avgörande för effekterna på bygg- och anläggningsbranschen. I dagsläget kan inte säga exakt hur krisen kommer att utvecklas – vare sig i Sverige eller övriga världen, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen.

Tunga bördor bromsar den Europeiska byggmarknaden

Den Europeiska byggmarknaden återhämtar sig och 2017 blir det första året sedan finanskrisen då investeringarna ökar inom alla tre huvudsegment (bostäder, lokaler och anläggning). Tillväxten har dessutom justerats upp något på kort sikt men i det längre perspektivet saknas det fortfarande förutsättningar för en mer omfattande återhämtning, allt enligt Euroconstruct 24 November.