Husbyggandet planar ut

bygge

Med cirka 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå sin topp 2018 för att sedan falla tillbaka 2019 på grund av en svalare konjunktur och en rekyl för bostadsbyggandet.

Så sammanfattar analysföretaget Industrifakta läget på svensk husbyggnadsmarknad i sin kommande konjunkturrapport, som presenteras i slutet av december.

Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta kommenterar läget:

– Vi har inte justerat våra prognoser för utvecklingen 2017 i någon större omfattning sedan vår förra konjunkturrapport i september, eftersom vi märker att utvecklingen för byggandet alltmer närmar sig den bedömning vi gjorde tidigare i år.

Vi noterar att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna bromsar in som helhet, men samtidigt räknar vi med att en rekyl för bostadsbyggandet kan dämpas av ökade lokalbyggnadsinvesteringar i år och nästa år.

– Totalt sett tror vi på en femprocentig tillväxt i år och i det närmaste nolltillväxt 2018. Ett snabbt växande utbud av nyproducerade lägenheter får till följd att försäljningspriserna faller tillbaka något. Vad vi oroar oss för är utvecklingen på ett par tre års sikt, när tillväxten tappar fart, räntehöjningarna kommer i gång och eventuellt fler åtstramningsåtgärder kommit på plats. Det finns risk för ytterligare prisrekyler lite längre fram avslutar Jens Linderoth.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se