Robust bandgrävare från Komatsu

PC700LC-11_01

Komatsus bandgrävare PC700LC-11 är speciellt utvecklad för hårda och krävande arbeten, inom stenbrotts- och gruvindustrin samt där stora mängder massor ska hanteras. Trots en maskinvikt på nästan 70 ton uppges bränsleförbrukningen vara låg.

Komatsu PC700LC-11 är utrustad med en steg 4-motor på 444 hästkrafter. Den har integrerad SCR avgasefterbehandlingssystem med AdBlue och EGR avgasåtercirkulation ser till att kväveoxidutsläppen reduceras till en minimal nivå.

Maskinen har också utrustats med ett telematiksystem som skyddar maskinen mot felaktig och otillåten användning.

– Alla huvudkomponenter inklusive motor, hydraulpumpar, hydraulmotorer samt ventilpaket, är exklusivt konstruerade, utformade och tillverkade av Komatsu, säger Vince Porteos, produktchef på Komatsu Europe.

”Alla huvudkomponenter inklusive motor, hydraulpumpar, hydraulmotorer samt ventilpaket, är exklusivt konstruerade, utformade och tillverkade av Komatsu”, Vince Porteos, produktchef på Komatsu Europe.

Hydraulsystemet i Komatsu PC700LC-11 är en integrerad konstruktion med ett lastkännande hydraulsystem och öppet centrum, samt tre olika arbetslägen för anpassning till prestandabehovet för olika typer av arbeten.

Den hydrauliskt drivna och reverserbara kylfläkten anpassar varvtalet efter belastning, kylvätske-, hydraulolje- och omgivningstemperatur för ökad effektivitet och lägre ljudnivå.

Förarhytten har förstärkt ramkonstruktion, speciellt konstruerad för grävmaskiner och är monterad på oljefyllda dämpelement för låg vibrationsnivå. Förarstolen har luftfjädring, högt ryggstöd, värme och fullt justerbara armstöd som standard.

Ett kamerasystem finns som tillval och innebär montering av flera kameror. Det innebär att flera olika kameravyer kan visas i monitorn som ger totaluppsikt över arbetsplatsen innan en viss manöver utförs.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se