Stockholms stad satsar på utökad sopsaltning

sopsaltning

Inför kommande vintersäsong kommer Stockholms stad vidta flera åtgärder för att få snöröjningen att fungera bättre. Förra vintern fick Stockholms stad mycket kritik för stora brister i snöröjningen.

Det visade sig bland annat att det förekom vänskapskorruption mellan personal på Trafikkontoret och entreprenörer. Därför kommer nu Stockhoms stad att genomföra en rad åtgärder, bland annat utökad snöröjning och egna kontroller.

Trots att flera av de misstänkta entreprenörerna är kvar, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Radio Stockholm att problemen är färre i år.

– Vi har nya avtal som är skrivna på andra sätt, och vi kommer förstärka uppföljningen, säger Daniel Helldén.

Dessutom kommer  det avsättas mer pengar för sopsaltning för i första hand gångbanor och trottoarer. Trafikkontoret ska också undersöka om fler gator kan få markvärme.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: