Säkerhetsparken ska minska byggolyckorna

Den 7 oktober invigdes byggbranschens Säkerhetyspark på Kolstavägen i Märsta. Säkerhetsparken har en yta på 15 000 kvadratmeter. Det finns 15 olika scenarier inom allt från arbete på hög höjd, säker schakt och ergonomi. Foto: Per Eriksson
Den 7 oktober invigdes byggbranschens Säkerhetyspark på Kolstavägen i Märsta. Säkerhetsparken har en yta på 15 000 kvadratmeter. Det finns 15 olika scenarier inom allt från arbete på hög höjd, säker schakt och ergonomi. Foto: Per Eriksson

Den 7 oktober invigde Sveriges Byggindustrier landets första och enda gemensamma Säkerhetspark vid Arlanda flygplats i Stockholm. Parken är en fysisk träningsanläggning för att träna dem som arbetar i byggbranschen på säkerhet.

– Verksamheten är den första i sitt slag i Sverige och det är medlemmarna som styr verksamhetens utveckling och ambition att fortsätta utveckla verksamhet och koncept i Sverige, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Idag finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov.

– Säkerhetsparken är en efterlängtad samlingsplats för branschen, där vi tillsammans övar, tränar och vidareutvecklar säkerhetsmedvetandet. En stor del av säkerheten sitter i det egna beteendet och att praktiskt träna på säkerhet vet vi är betydelsefullt. Jag ser också fram emot att här kunna testa hur vi med digitala hjälpmedel kan öka säkerheten, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Säkerhetsparken är en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. I ledningsgruppen sitter: Peab. NCC. Skanska. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandsson Bygg. Byggmästar’n i Skåne. Ramudden. Håll Nollan. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till projektet.

– Denna första Säkerhetspark i Sverige är ett bra exempel på ett projekt där vi i branschen tillsammans tar krafttag för säkrare arbetsplatser. Genom att många aktörer drar åt samma håll kan vi skapa ordning och reda i branschen. Enbart i Peab är vi 15.000 medarbetare och vi har högsta fokus på att alla ska komma hem oskadda från jobbet, säger Jesper Göransson, vd Peab.

Göransson får medhåll från flera av sina branschkollegor. – Säkerhetsparken är efterlängtad. Här kommer hela byggbranschen kunna träna för en säkrare och mera hälsosam vardag, säger Lars Jonson, Vice President Health and Safety, Skanska instämmer.

– Byggbranschens säkerhetsparks idé är att skapa en branschneutral arena inom hälsa och säkerhet. Fokus ska ligga på tillämpat lärande där forskningsresultat ska omsättas till praktiska kunskaper och säkrare beteenden, säger Björne Karlsson, verksamhetsledare på Byggbranschens Säkerhetspark.

Catharina Elmsäter-Svärd, poängterar regeringens roll i arbetet för säkra arbetsplatser. – Insatserna för att minska antalet olyckor får aldrig ta paus. Regeringen har välkomnat initiativet och jag hoppas att den nye arbetsmarknadsministern Eva Nordmark fortsätter på den inslagna vägen för en byggbransch fri från olyckor.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

 

Genom att många aktörer drar åt samma håll kan vi skapa ordning och reda i branschen. Enbart i Peab är vi 15.000 medarbetare och vi har högsta fokus på att alla ska komma hem oskadda från jobbet, säger Jesper Göransson, vd på Peab.
Genom att många aktörer drar åt samma håll kan vi skapa ordning och reda i branschen. Enbart i Peab är vi 15.000 medarbetare och vi har högsta fokus på att alla ska komma hem oskadda från jobbet, säger Jesper Göransson, vd på Peab.
– Byggbranschens säkerhetsparks idé är att skapa en branschneutral arena inom hälsa och säkerhet. Fokus ska ligga på tillämpat lärande där forskningsresultat ska omsättas till praktiska kunskaper och säkrare beteenden, säger Björne Karlsson, verksamhetsledare på Byggbranschens Säkerhetspark. Foto: Per Eriksson
– Byggbranschens säkerhetsparks idé är att skapa en branschneutral arena inom hälsa och säkerhet. Fokus ska ligga på tillämpat lärande där forskningsresultat ska omsättas till praktiska kunskaper och säkrare beteenden, säger Björne Karlsson, verksamhetsledare på Byggbranschens Säkerhetspark. Foto: Per Eriksson

_W5A5356

_W5A5353