Stark tillväxt för NRC Group

a8ad7db742fb7023_org

NRC Group levererar stark tillväxt och en rekordhög orderingång under andra kvartalet 2019. Samtidigt renodlar Nordens största järnvägsentreprenör verksamheten och stärker balansen genom försäljningen av designverksamheten i Finland och Sverige.

– Omsättningen var drygt 1,7 miljarder norska kronor under det andra kvartalet, och 2,9 miljarder norska kronor under årets sex första månader. Det är dubbelt så mycket för bägge perioderna jämfört med fjolåret, huvudsakligen till följd av förvärv. Orderingången på 3,4 miljarder norska kronor under kvartalet är den högsta någonsin och resulterade i en orderbok på nära åtta miljarder norska kronor för NRC Group i slutet av juni.

– Vi bygger sten på sten inom våra kärnområden; järnväg, anläggning, underhåll och miljö. Vi har över tid jobbat aktivt för att konsolidera den nordiska marknaden och positionera oss på en infrastrukturmarknad med goda tillväxtutsikter. Vi ser effekten av de strategiska åtgärder vi har vidtagit i omsättningsökning och en rekordhög orderbok som ger oss ökad synlighet framöver och en stabil plattform för långsiktig tillväxt, säger Henning Olsen, koncernchef i NRC Group.

Tillväxtutsikterna på infrastrukturmarknaden, och för järnvägssegmentet framförallt, är starka i alla de nordiska länderna. Det nordiska underhållseftersläpet beräknas uppgå till nästan 50 miljarder norska kronor och nya planerade järnvägsprojekt uppskattas uppgå till mer än 50 miljarder norska kronor i samlade årliga investeringar i Norge, Sverige och Finland.

I tillägg kommer aktiviteter för spårväg och tunnelbana. Budgetar och långsiktiga planer bekräftar politisk vilja att öka investeringarna.

– Finland övergår till en modell med 12-åriga nationella transportplaner i linje med Sverige och Norge. Det ger ytterligare synlighet och är ännu en bekräftelse på att de nordiska länderna framöver kommer att investera kraftigt i järnväg, tunnelbana och spårväg, avslutar Henning Olsen.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: