Prisnedgång på åkermark 2018

Priset för den mest värdefulla åkermarken har sjunkit, medan priset för den minst bördiga åkermarken i norra Sverige, har stigit. Foto: Per Eriksson
Priset för den mest värdefulla åkermarken har sjunkit, medan priset för den minst bördiga åkermarken i norra Sverige, har stigit. Foto: Per Eriksson

Priset för den absolut mest bördiga och mest värdefulla åkermarken har sjunkit, medan priset för den minst bördiga åkermarken i norra Sverige, har stigit. Det visar Åkermarksprisrapporten, framtagen av LRF Konsult.

Riksgenomsnittet för priset på åkermark avseende LRF Konsults förmedlingar på öppna marknaden, sjönk under 2018 med fyra procent till genomsnittspriset 134 000 kr/hektar.

Den absolut mest bördiga marken som finns i delar av Skåne och Östergötland (region 1, se figur 1) har sjunkit sju procent till 324 000 kr per hektar under 2018.

– År 2016 nådde priset för den bästa åkermarken ännu en gång nya toppnivåer. Att vi nu ser en viss avmattning tolkar jag som att marknaden stabiliserar sig vilket känns helt och hållet sunt, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Marknaden för åkermark har fungerat väl under 2018 men prisbilden varierar kraftigt kring medelvärdet. Inte minst gäller detta den mest åtråvärda marken. Tre fjärdedelar av LRF Konsults förmedlade åkerareal av den mest bördiga marken såldes för mellan cirka 200 000 kr/ha och 400 000 kr/ha med toppnoteringar över
500 000 kr/ha.

Prisbilden för åkermark i de övriga bördighetsklasserna har både sjunkit och ökat i pris. Till exempel har den näst mest bördiga marken (region 2) ökat 5 procent till 208 000 kr/ha medan åkermarken i region 3 har sjunkit 8 procent till 139 000 kr/ha. Den minst bördiga åkermarken som återfinns i Norrland (region 5, Norrland) har stigit 3 000 kr till 22 000 kr per hektar under 2018.

Statistiken visar också att befintliga fastighetsägare i väldigt stor utsträckning gärna köper mer åkermark. Under 2018 står dessa för hela 91 procent av alla köp.

– Förutom att detta är något slags kvitto på att lantbrukare har en framtidstro och en strategi för tillväxt, är det också så att den lantbrukare som förvärvar mer åkermark har möjlighet att sprida fasta kostnader på en större brukningsenhet. Man får helt enkelt stordriftsfördelar, säger Markus Helin.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: