Leveransproblem krymper skotarmarknaden

Den skotare som det levererats flest maskiner av i Sverige under 2018 är John Deeres 1510G som registrerats i 33 exemplar.  Foto: Elina Suuriniemi
Den skotare som det levererats flest maskiner av i Sverige under 2018 är John Deeres 1510G som registrerats i 33 exemplar.
Foto: Elina Suuriniemi

Trots ett starkt år i skogen där skogsindustrin går på högvarv och avverkningarna ligger på höga nivåer minskar antalet nya skotare som registrerats under 2018 i Sverige. Det gäller skotare med lastvikter över åtta ton vilket omfattar de flesta skogsmaskiner som säljs i Sverige.

Under 2018 har endast 274 skotare registrerats vilket är 17% färre än året innan. Det gör fjolåret till ett bottenår för skotarförsäljning i Sverige under 2000-talet. Samtidigt har en ny tillverkare registrerat sina första skotare i Sverige, finska Sampo-Rosenlew. Kampen om marknadsandelarna hårdnar.

Skogsforum som sammanställt uppgifterna gör dock inte tolkningen att luften har gått ur den svenska skogsmaskinmarknaden utan anser att minskningen beror på att tillverkarna har leveransproblem.

– Den nordiska typen av skogsmaskiner, s k CTL-maskiner (skotare och skördare) vinner marknadsandelar i hela Världen, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum. Ryssland gick i fjol om Sverige som den enskilt största marknaden för CTL-maskiner. Den totala världsmarknaden har på relativt kort tid gått från 3000 nya maskiner per år till 4000. De flesta tillverkade i Finland eller Sverige.

De nordiska skogsmaskintillverkarna använder maskinkomponenter som också används inom entreprenadmaskiner. Alla dessa maskinsegment har haft stor efterfrågan och hög tillverkningstakt under senare år vilket får till följd att tillgången på vissa kritiska transmissions- och hydraulikkomponenter blir begränsade.

Även om man har minskat antalet registrerade skotare 2018 jämfört med 2017 så ökar John Deere sina marknadsandelar något och stärker därmed sin position som marknadsledare i Sverige. Den skotare som det levererats flest maskiner av i Sverige under 2018 är John Deeres 1510G som registrerats i 33 exemplar. Andra tillverkare som ökar sina marknadsandelar är Gremo och Sampo-Rosenlew. Sampo registrerar sina första fem skotare i Sverige under 2018 och det innebär att det nu finns ytterligare en maskintillverkare som ska slåss om marknadsandelarna.

Av de andra tillverkarna så behåller både Ponsse och Rottne sina marknadsandelar medan EcoLog och Komatsu Forest tappar i marknadsposition.

Den genomsnittliga laststorleken (lastvikt i ton) för skotare i Sverige har ökat stadigt under många år och maskinerna har blivit allt större. Den kurvan bryts nu i år då snittstorleken för första gången krymper i Svealand och Götaland.

Det skiljer också en hel del i maskinstorlek mellan olika landsdelar. Skotare som levereras till Norrland är i genomsnitt 3,2 ton större om man ser till lastvikten.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Källa: Skogsforum, Transportstyrelsen.
Källa: Skogsforum, Transportstyrelsen.
Dela: