40 miljoner till skogsforskning

Ny omgång av Tandem Forest Values – 40 miljoner till skogsforskning i Finland och Sverige. Foto: Per Eriksson
Ny omgång av Tandem Forest Values – 40 miljoner till skogsforskning i Finland och Sverige. Foto: Per Eriksson

Tandem Forest Values är ett projekt som riktar sig till forskare inom skogsområdet. I den andra utlysningen av forskningsmedel inom projektet finns cirka 40 miljoner kronor att söka för samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland.

– Syftet med projektet är att stärka och utveckla forskningssamverkan på skogs- och skogsindustriområdet mellan Finland och Sverige, säger Eva Pettersson, vd för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, en av de organisationer som är initiativtagare till projektet. Förra årets utlysning möttes av ett fantastiskt stort intresse från såväl finska som svenska universitet och forskningsinstitut; vi hoppas samma gäller för årets.

Årets övergripande forskningsteman är skogsresurser, träbaserade värdekedjor och träbyggande. En eller två forskare i varje land bildar ett konsortium som söker medel för ett gemensamt projekt. Forskare i både Finland och Sverige inbjuds nu att söka medel ur programmet. Projektet måste bygga på, eller leda till, ett aktivt samarbete mellan forskningsgrupper vid universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige inom något av de övergripande forskningsområdena.

Initiativet till Tandem Forest Values togs av Kulturfonden för Sverige och Finland inför Finlands hundraårsjubileum 2017, då forskningsprogrammet var en gåva till Finland från Sverige. Till årets forskningssatsning bidrar Finland och Sverige med lika stora belopp.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: