Wirtgen jordstabilisator för bearbetning av stenig mark

Wirtgen WRC 240(i) utökar företagets sortiment av markstabilisatorer på hjul som utformats speciellt för bearbetning av stenig mark. Förutom krossning av sten kan maskinen t.ex, bereda förstärkningslager.

WRC 240(i) från Wirtgen utökar portföljen av markstabilisatorer på hjul som utformats speciellt för bearbetning av stenig mark. Förutom krossning av sten med en kantlängd på upp till 300 mm och en tryckhållfasthet på upp till 200 MPa, kan maskinen tillsätta cement och vatten i samma process, till exempel vid beredning av bas- och förstärkningslager.

DHär försprids cementen med en bindemedelsspridare och det vatten som krävs sprutas i blandningskammaren på Rock Crusher via maskinens Varioinjection bar. Maskinen kan även användas för jordstabilisering.

För denna applikation blandas de förspridda bindemedlen som kalk eller cement i den befintliga jorden med otillräcklig bärighet, omvandlar den på plats till ett högkvalitativt konstruktionsmaterial och avsätter det jämnt bakom maskinen. Huvuduppgiften för WRC 240(i) är granulering och blandning av en mängd olika jordar, skikt och lager för att producera en homogen slutprodukt i en kontinuerlig process. Till skillnad från borttagning och utbyte av material kännetecknas processerna här av kortare byggtider, hushållning med resurser och lägre koldioxidutsläpp.

Den robusta blandningsrotorn med verktygshållare som utvecklats speciellt för krossapplikationer med HT18 möjliggör optimala resultat vid arbete i stenig mark. Verktygen är försedda med stora slagtåliga skäreggar av hårdmetall och hållarbaserna skyddas av slitstarka skyddselement av höghållfast stål.

Detta ska säkerställa en hög maskinutnyttjandegrad och precesstillförlitlighet i krävande applikationer. Robusta kantskydd minskar slitaget på rotorns kantringsegment. Rotorn drivs via en transmission som utvecklats speciellt för WRC240(i) och som möjliggör realisering av höga rotationshastigheter.

För att säkerställa långvarig motståndskraft mot de stora påfrestningar som uppstår vid krossning av sten, är bergkrossens rotorhus fodrat med nötningsbeständiga slitplåtar av extremt segt höghållfast stål. Dessa ska garantera en längre livslängd och ökar husets stabilitet. Hela blandningskammaren är fodrad med dessa extremt slitstarka plattor, som kan bytas ut individuellt vid behov.

WRC 240(i) erbjuder flera inställningsalternativ som gör det möjligt att uppnå önskad fraktion och en jämn konsekvent jämn fördelning i ett brett spektrum av applikationer. Nio rotorhastigheter, ett variabelt krossteg, utbytbara siktar med en rad maskstorlekar och justerbart avstånd från rotorn, justerbart rotorplattryck och maskinens frammatningshastighet möjliggör konfigurationen av maskinen för att möta behoven av faktiska förhållanden på plats och i önskad applikation.

Genom att möjliggöra exakt, automatisk styrning hjälper det satellitbaserade AutoTrac-systemet WRC 240(i) att uppnå högre processeffektivitet och, som ett resultat av detta, en hög grad av miljökompatibilitet. Den styr maskinen exakt inom toleranser på några centimeter på basis av en tidigare beräknad referensremsa och en specificerad överlappning av intilliggande remsor, vilket möjliggör ett konsekvent utnyttjande av maskinens ideala arbetsbredd. Wirtgen Performance Tracker registrerar alla relevanta platsspecifika arbetsparametrar för att tillhandahålla en omfattande databas för analys och dokumentation av arbetsplatsen.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se