Veidekke ställer om till lågtemperaturasfalt

Nu börjar bygg- och anläggningskoncernen Veidekke sin omställning till lågtemperaturasfalt på bred front. Beräkningar visar på en koldioxidutsläpps-minskning på 10-15 procent.

Kraven på asfalt är höga vilket gjort att det först under de senaste åren som lågtemperaturasfalt blivit godkänd att användas av offentliga byggare. Utöver minskade utsläpp och lägre energiförbrukning, finns en rad andra fördelar med lågtemperaturasfalt, som exempelvis bättre arbetsmiljö och längre hållbarhet.

Veidekkes ambitioner kopplade till asfalt med ett lägre klimatavtryck är höga. I Sverige har tre av asfaltsanläggningarna byggts om och drivs nu av förnybar energi; fossilfri bioolja som produceras på hemmaplan. Parallellt har det skett en successiv ökning av återvunnen asfalt.

Allt det här har bidragit till att Veidekke Industris utsläpp av koldioxidekvivalenter minskat med över 40 procent sedan 2019. År 2050 siktar man ännu högre: då ska all asfalt tillverkas vid låga temperaturer, något som bidrar till det övergripande målet om att nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser 2045.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se