Osäkra tider väntar för Moelven

– Det kommande halvåret präglas av stor osäkerhet och variationer i efterfrågan, förutspår den norska skogskoncern Moelvens vd, Morten Kristiansen.

Den norska skogskoncernen Moelven levererar sitt historiskt starkaste kvartal, men rustar sig för en mer utmanande framtid.

– Det kommande halvåret präglas av mycket stor osäkerhet och variationer i efterfrågan. Vi ser framför oss en vardag som mer liknar den vi hade innan pandemin, säger Morten Kristiansen, vd och koncernchef för Moelven.

Moelven omsatte 4.368 miljoner kronor under årets andra kvartal, vilket motsvarar en ökning med 119 miljoner kronor jämfört med samma period förra  året. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 897 miljoner kronor (823).

– Moelven har använt den goda resultatutvecklingen för att rusta koncernen för framtiden och vi har beslutat att genomföra ett av de största investeringslyften genom tiderna. Det är investeringar som gynnar många lokalsamhällen, men som också stärker koncernens flexibilitet och konkurrenskraft, förklarar Morten Kristiansen. 

Tillsammans med förra årets beslut om investeringar för utveckling och modernisering av Moelven Edanesågen och Moelven Valåsen har Moelven beslutat om strategiska investeringar värda mer än 1,2 miljarder kronor under det senaste året. 

Enligt Moelven har efterfrågan på träbaserade varor på den internationella marknaden varit god under årets första halvår, men inte lika hög som under förra året. I Skandinavien ser vi en större nedgång för efterfrågan inom byggvaruhandel och nystartade bostadsprojekt.

– Vår bransch genomgår stora förändringar och efter en markant tillväxt för både efterfrågan och prisutvecklingen går vi nu in i en mer osäker period. Det beror på att stigande räntor, energipriser och kostnadsnivåer generellt kyler ned delar av marknaden. Det innebär att vi förväntar oss säsongsvariationer och resultatnivåer som påminner mer om nivåerna innan pandemin, förutspår Morten Kristiansen. 

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se