Veidekke: Räkna med nedgång på byggmarknaden

Veidekke räknar med att produktionen i den skandinaviska byggmarknaden kommer att minska med totalt 13 procent fram till slutet av 2024 Ljuspunkterna är hög aktivitet inom infrastruktur och stabil kostnadsbild.
Veidekke räknar med att produktionen i den skandinaviska byggmarknaden kommer att minska med totalt 13 procent fram till slutet av 2024 Ljuspunkterna är hög aktivitet inom infrastruktur och stabil kostnadsbild. Foto: Per Eriksson

Den norska bygg- och anläggningskoncernen Veidekke räknar med att produktionen på den skandinaviska bygg- och anläggningsbranschen kommer att minska med totalt 13 procent fram till slutet av 2024.

– Ljuspunkterna är hög aktivitet inom infrastruktur och en stabilare kostnadsbild. Inflationen i byggkostnaderna verkar avta. Men äben om en mer normal utveckling väntas framöver finns det i nuläget inga utsikter att priserna faller från nuvarande höga nivåer, skriver Veidekke i ett pressmeddelande.

Veidekkes färska marknadsuppdatering antar att produktionen inom den skandinaviska byggbranschen minskar med sex procent i år och sju procent nästa år. De tre länderna befinner sig i något olika skeden i sin utveckling: I Danmark började konjunkturnedgången redan förra året och i år har den svenska marknaden följt efter. Den norska marknaden har hållit hög produktion ända in i tredje kvartalet 2023 till följd av höga uppstarter fram till 2022, men 2024 kommer nedgången att märkas även där.

Centrala drivkrafter som långa marknadsräntor, arbetsmarknad och demografi tyder enligt Veidekke på att marknaden kommer att ha passerat botten i slutet av 2024, men ”synligheten för 2025 är fortfarande begränsad.

– Räntehöjningarna påverkar alla sektorer utom staten, och effekterna blir synliga även i Norge. Det är inom byggandet – och framför allt inom bostadssektorn – som nedgången är mest påtaglig. Nyförsäljningen av bostäder har varit mycket låg det senaste året. Det var ändå först efter jul som antalet nystartade företag började minska och det gör att produktionsnedgången slår in först vid årsskiftet 2023/2024. Både privata och offentliga kommersiella byggnader har klarat sig något bättre, men även här svider räntehöjningarna och aktiviteten är på väg ner, säger Kristoffer Eide Hoen, analyschef på Veidekke.

Infrastruktursektorn sticker ut positivt i alla tre länderna (Norge, Sverige och Danmark), bland annat till följd av stora, statligt finansierade investeringar. Stora anläggningsprojekt väntas pågå i flera år framöver och kommer kompletteras med ett lyft i drift och underhåll samt investeringar i vatten, avlopp och energi. Under de kommande åren väntas konkurrensen om budgetmedel hårdna. framför allt i Sverige och Danmark, i en tid då försvaret kommer att en högre prioritet.

– Efter många år på högvarv går den skandinaviska byggsektorn som väntat in i en lågkonjunktur som kan komma att vara krävande. I alla tre länderna väntas arbetslösheten inom byggrelaterad verksamhet öka i framtiden, vilket kommer bidra till ”tomgångskapacitet” och en generell nedkylning, skriver Veidekke i rapporten.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se