Veidekke producerar asfalt utan klimatutsläpp 

Veidekke har för första gången i historien producerat asfalt helt utan klimatutsläpp med hjälp av vätgas.

Tack vare ett litet industriäventyr på Veidekkes asfaltfabrik i norska Kristansund producerades i höstas 3.000 ton asfalt med enbart vätgas som energikälla. Det är första gången i  historien som asfalt produceras utan klimatutsläpp och har tagits fram i nära samarbete med den tyska industrikoncernen Benninghoven och med stöd av den norska innovationsmyndigheten Enova.

– Asfaltentreprenörer, kunder och myndigheter har alla satt upp hårda klimatmål. Men det är omöjligt att uppnå nödvändiga minskningar med nuvarande fokus, som i första hand ligger på elfordon och maskiner. Dessa står för mindre än 20 procent av de totala utsläppen från råvaror, produktion och utläggning av asfalt. Att bara använda vätgas i fabrikerna kan spara 40 procent av de totala utsläppen och naturen skiljer inte på direkta och indirekta utsläpp, säger direktör Martin Holmqvist på Veidekke Asfalt.

– Tyskland och större EU-länder ser att vätgas är det mest realistiska utsläppsfria energialternativet för bland annat asfaltproduktion. Och vätgas kan produceras av vindkraftverk även när det blåser för fullt, av solparker på sommaren och vattenkraft under högst nederbörd. Det är därför det är så stort intresse från andra länder att vi har producerat asfalt med vätgas i Kristiansund i höst, säger Øivind Larsen, vd på Veidekke Infrastruktur.

Tillverkning av asfalt är en betydande källa till utsläpp med cirka 640.000 ton koldioxidutsläpp i Sverige och Norge varje år. En asfaltsfabrik kräver så mycket energi att el inte går att använda i produktionen, alternativen har hittills varit gas, propan, diesel, biodiesel och träpellets som alla har sina egna klimatutsläpp. Dessutom har EU antagit skärpta krav på användningen av skog och är tydliga med att användningen av ved och pellets för energiändamål måste begränsas (förnybardirektivet) från 2027.

– Tiden går fort mot 2030 och det krävs stort mod och nytänkande för att minska klimatutsläppen så snabbt som möjligt. Vi är helt beroende av tydliga riktlinjer och prioriteringar både från politiskt håll och från våra kunder för att klara våra gemensamma klimatåtaganden. Vi har nu bevisat att det går att producera enbart med vätgas, och kan använda det i stora volymer på våra 25 asfaltfabriker om det finns fullskalig industriell produktion och distribution av vätgas, säger  Øivind Larsen avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se