Veidekke förvärvar Euromining och stärker sin position i norr

Veidekke har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva maskinentreprenören Euromining i Gällivare, skriver det norska byggföretaget i ett pressmeddelande. Affären sker till ett företagsvärde på cirka 500 miljoner norska kronor på skuldfri bassis.

Byggföretaget Veidekke har ingått en avsiktsförklaring att förvärva maskinentreprenören Euromining i Gällivare, som i första hand riktar sig till gruvindustrin, Euromining ska komplettera Veidekkes verksamhet i norra Sverige som idag främst är inriktad på nybyggnation av infrastruktur och gruvprojekt.

I förvärvet ingår förutom Euromining AB även de båda underentreprenörsbolagen Lars Almgrunds Åkeri AB samt Tommys Last Vitåfors AB. Euromining är specialiserat på lastning och transport av malm, med merparten av sin verksamhet i Malmfältens gruvdistrikt som omfattar Gällivare och Kiruna. Bolaget är även verksamt i Stockholmsområdet. Bolagets största kund är statliga LKAB.

–Förvärvet av Euromining stärker och kompletterar Veidekkes position i en region med stor aktivitet och spännande framtidsutsikter. Euromining har en bra verksamhet och ordertäckning och har visat en stark ekonomisk utveckling. Tillsammans med Veidekkes befintliga verksamhet ger detta en bra grund för att ta del av den förväntade tillväxten i regionen, säger Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Infrastruktur Sverige på Veidekke.  

”Förvärvet av Euromining stärker och kompletterar Veidekkes position i en region med stor aktivitet och spännande framtidsutsikter”

Euromining etablerades 1999 och är en koncern med cirka 200 anställda. Företagets årliga omsättning är omkring 750 miljoner kronor.

– Veidekke har sedan tidigare en stark position med anläggningsprojekt relaterade till gruvindustrin, som är den i särklass största och viktigaste industrin i norra Sverige. Vi har arbetat tillsammans med Euromining i flera projekt och både verksamhet och kultur passar väl in i Veidekkes vidare planer för regionen, säger Mathias Rönnholm, regionchef på Veidekke.

Veidekke förvärvar 100 procent av aktierna kontant, de nuvarande ägarna kommer fortsatt att vara involverade i verksamheten. Genomförande av förvärvet kommer att ske så snart som möjligt, och förväntas slutföras under årets tredje kvartal. Avtalet är villkorat av en tillfredsställande due diligence och att transaktionen godkänns av konkurrensmyndigheter och andra berörda offentliga instanser, skriver Veidekke i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se