Fossilfri entreprenad når målen

Volvos elektriska bandgrävare EC230 spelar en nyckelroll.
Volvo CE samarbetar med Stockholm stad, byggföretaget Skanska och Volvoåterförsäljaren Swecon och andra likasinnade partners i den banbrytande utvecklingen av Slakthusområdet intill Globen och Tele2 Arena där Volvos elektriska bandgrävare EC230 spelar en nyckelroll.

Mer än 2.000 ton koldioxid ska sparas i ett partnerskap för att omvandla det 100 år gamla slakthusområdet, intill Globen och Tele2 Arena i Stockholm, vilket satt ett nytt riktmärke för nästan fossilfria byggarbetsplatser. Sedan förra hösten är slakthusområdet en testbädd för innovation och utsläppsfria anläggningsmaskiner när arbete med stadsförvandlingen pågår. Bygget ska vara klart 2033 och kommer ge 3.000 nya bostäder och 14.000 arbetsplatser.

Projektet är nu halvvägs och koldioxidutsläppen har redan minskats med 1.808 ton – vilket är över förväntan. Stockholms stads höga krav på ett fossil- och utsläppsfritt projekt har varit avgörande. I detta projekt samarbetar Stockholms stad och byggföretaget Skanska och Volvo Construction Equipment för att minska klimatutsläppen – och sätter därmed ett nytt riktmärke för hur ett hållbart byggande kan se ut.

Volvos 23-tons eldrivna grävmaskin EC230 Electric utför grävarbeten i projektet vid slakthusområdet.

Slakthusområdet genomgår en imponerande förvandling. Nu halvvägs in i projektet har en minskning av koldioxidutsläppen på 1.808 ton levererats.

Användning av elektriska maskiner står för 421 ton. De återstående 840 tonnen beror på användning av det förnybara bränslet HVO100. Dessutom har ytterligare 547 ton koldioxid kunna sparas genom att arbeta cirkulärt och återanvända berg- och jordmassor inom projektet. Detta får betraktas som en stor framgång då det totala besparingsmålet för projektet är 2.000 ton koldioxid.

”Höga krav inom klimat är en utmaning som vi gillar. Samarbetet med Volvo CE har varit viktigt för oss för att möta kravbilden”

– Stockholms stad har ett starkt engagemang att driva hållbarhetsarbetet framåt. På Slakthusområdet visar vi att med rätt inställning, rätt lösningar och rätt samarbetspartners är fossilfria byggarbetsplatser absolut möjliga idag. Det som var ett banbrytande tillvägagångssätt för bara ett år sedan håller nu på att bli standard för byggande. Och andra kommuner inspireras av vårt sätt att arbeta. Projektet är en värdefull testbädd med viktiga lärdomar, säger Anders Österberg (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Lisa kroon, Skanska
– Höga krav inom klimat är en utmaning som vi gillar. Samarbetet med Volvo CE har varit viktigt för oss för att möta kravbilden, säger Lisa Kroon, projektledare på Skanska.

Stockholms stad ställde tidigt i anbudskraven att att entreprenaden skulle vara 100 procent fossilfri. Skanska och Volvo CE välkomnade initiativet och antog utmaningen. Innovativa lösningar används för att minska  koldioxidutsläppen, varav en viktig del inkluderar användningen av elektriska maskiner för att uppfylla kraven på minst 10 procent utsläppsfri maskindrift.

– Vi på Volvo CE vill uppmana fler städer att följa Stockholms stads exempel och inkludera krav på utsläppsfritt i sina kommande entreprenader. Upphandlingar är nyckeln till omställningen – ställ krav och nya lösningar kommer. Det är så vi kan påskynda utvecklingen mot en hållbar framtid, säger Tora Leifland, Head of Public Affairs på Volvo CE.

Fossilfri entreprenad Slakthusområdet
På den fossilfria entreprenaden i Slakhusområdet körs alla maskiner och lastbilar på el alternativt HVO100.

Volvos 23-tons eldrivna grävmaskin EC230 Electric utför grävarbeten i projektet. Totalt omfattar markarbetena 56.500 kubikmeter jord och 25.000 kubikmeter berg. Laddningen av maskinen sker vanligtvis nattetid med Volvos mobila laddenhet som finns på byggarbetsplatsen. Med kompletterande snabbladdning då maskinföraren har rast så fungerar det att köra maskinen hela dagen. 

Att köra eldriven grävmaskin har visat sig ha många positiva fördelar. Främst handlar det om att maskinen är tyst vilket avsevärt förbättrar arbetsmiljön på byggarbetsplatsen, men dessutom är responsen från maskinen mycket snabb vilket gör att det blir betydligt mer lättjobbat.

Dessutom har användningen av den digitala tjänsten ”Effektiv utlastning”, som tillhandahålls av Volvo CE-enheten Global Load Solutions, hjälpt Skanska att spåra alla masstransporter, vilket ger insyn i lastbilarnas fyllningsgrader för att minimera antalet utgående masstransporter från byggarbetsplatsen.

Anders Österberg, biträdande finansborgarråd i Stockholms stad
– Vi får det här att hända genom att samarbeta med likasinnade partners som känner igen och förstår utmaningarna och har mod och engagemang, säger Anders Österberg, biträdande finansborgarråd i Stockholms stad

Krossning och sortering av berg- och jordmaterial har skett inom projektet. Ambitionen är att cirka 95 procent av massorna som används till gator i projektet ska återanvändas direkt på plats. Utöver detta så har material som köps in för användning i projektet en hög andel återvunnet eller återanvänt innehåll.

Detta pilotprojekt fungerar som en testbädd för innovation och utsläppsfria anläggningsmaskiner och lastbilar. Därmed kommer det att ge värdefull kunskap inte bara till de som arbetar i projektet utan även för branschen som helhet och byggindustrin.

Redan nu är intresset för pilotprojektet stort. Många kommuner, kunder, organisationer och företag har besökt projektet för att ta del av de lärdomar som finns. En viktig lärdom är att det redan idag är möjligt att bygga mer hållbart. När miljö- och klimatkrav ställs redan vid upphandling blir projekten mer effektiva och mängden transporter minskas vilket ger besparingar både för klimatet och projektets budget. Genom att testa ny teknik och arbetsmetoder så som Slakthusområdet, kan man driva den omställning som kommer att krävas i branschen.

Elmotorn i Volvo EC230 Electric driver hydraulpumpen. Batteri-kapaciteten är 264 kWh

– Det är viktigt att våra beställare ställer höga krav i sina upphandlingar precis så som Stockholms stad har gjort i Slakthusområdet, både vad gäller fossilbränslefri och emissionsfri drift. Höga krav inom klimat är en utmaning som vi gillar. Samarbetet med Volvo CE har varit viktigt för oss för att möta kravbilden. Tillsammans har vi kunnat utmana byggnormer och hitta nya arbetssätt, säger Lisa Kroon, projektledare på Skanska.

Stockholm är inte ensamt om sin ambition om fossilfria byggarbetsplatser, ett viktigt steg då man arbetar mot stadens ambition att vara fossilfri och klimatpositiv till 2040. Norge och Nederländerna går i spetsen, med Oslo kommun som siktar på utsläppsfritt byggande projekt redan till nästa år, vilket Anläggningsvärlden rapporterat om tidigare. Nederländerna siktar på att halvera koldioxidutsläppen i byggbranschen till år 2030 och förbjuda utsläppen till år 2050. 

Volvo CE och Skanska stöder till fullo denna typ av tillvägagångssätt, eftersom de anser att upphandling har en grundläggande roll att spela för att driva på behovet av förändring.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se