Veidekke först ut med eldriven plogbil

Norska Veidekke är först med en BEV-lastbil som ska användas för att ploga snö med sin nya Scania 25P. Den nya elektriska Scania 25P lastväxlarbilen är byggd för att användas för alla typer av vägunderhåll. Foto: Espen Braata, Scania Norge.

Bygg- och anläggningsföretaget Veidekke är först ut med en batterielektrisk lastbil som ska användas för snöplogning. Den nya lastbilen, en Scania 25P är påbyggd med en lastväxlare och ska användas för alla typer av vägunderhåll. Den har plogfäste framtill och det finns hydraulik  för att driva sandspridare, sätta plogkäppar m.m.

Den 1 september startade Veidekke ett nytt driftkontrakt för de kommande fem åren på riks- och Europavägarna i norska Vestfold och Telemarm. Detta kontrakt definieras som ett utvecklingskontrakt där många lösningar och teknik kan testas. Där ska de använda den nya batterielektriska lastbilen för att få erfarenhet och kunskap om hur en elektrisk lastbil faktiskt fungerar vid vintervägunderhåll.

– Det är många som funderar mycket på kombinationen snöplogning och elbilar. Ingen har faktiskt försökt. Därför ska vi försöka ta reda på hur mycket extra energi som går åt när plogen sätts i marken och fylls med snö, säger Anders Skredshol, maskinchef på drift- och underhållsavdelningen på Veidekke.

Veidekke hade beställt den batterielektriska Scanian långt innan de tilldelades Vestfold och Telemark-kontraktet från det norska vegverket.

– Vi har kommit överens med beställaren att vi ska prova och testa den här bilen på detta kontrakt fram till kontraktsslutet. Vi är tacksamma för att det norska vegverket också vill hjälpa till att lära sig hur det faktiskt fungerar. Ett särskilt tack även till Tore Jan Hansen och Ingmar Ulvenes i SVV som varit initiativtagare till detta projekt, säger Anders Skredshol.

För att löpande kunna utvärdera användningen och driften av det batterielektriska plogfordonet har en grupp tillsatts. Veidekke finns där förstås tillsammans med Statens vegvesen och leverantörerna Scania och Joab. Foto Espen Braata, Scania Norge.

Den nya scanian ska inte användas som huvudplogfordon i tåget som plogar E18 i de två länen. Veidekke kommer inta en mer försiktig start där de ska prova på mindre vägar först.

De har valt att utrusta bilen med en något smalare och lättare plog än vad de andra plogbilarna på kontraktet ska utrustas med. Bilen är förberedd för att kunna använda sandspridare, men till en början kommer den att gå som en ren plogbil.

Många skeptiker har ifrågasatt hur långt man faktiskt kan ploga med dagens ellastbilar. En faktor som talar till fördelen med elplogfordonen är att hastigheten är betydligt lägre än vid vägkörning och det ökar räckvidden. Det är just sådana saker som Veidekke vill ta reda på.

Svenska Joab har levererar lastväxlaren till den nya elbilen. Joabs EcoDrive LA 21 är en standardlastväxlare med låg energiförbrukning som även används på dieselbilar och som är monterad på flera batterielektriska lastbilar. Det är också Joab som försett den elektriska hydraulpimpen och styrsystemet som förser både lastväxlaren och snöplogen med hydraulolja. Veidekke har specialutrustning för att sätta ut plogkäppar och de har en kranbädd som ska användas på bilen. Kranbädden är också förberedd för personkorg,

Det speciella med denna kroklösning är att själva pumpen är placerad inuti hydraultanken. Därmed bidrar oljan i tanken till att minska bullret från pumpen till omgivningen. Detta är en lösning som Joab tror kan vara en fördel för många typer av transporter där det finns restriktioner för buller.

Till det nya kontraktet i Vestfold har Veidekke även köpt gasdrivna lastbilar. Totalt kommer fyra bilar att användas och två av dem kommer att drivas på komprimerad gas, medan de två sista kommer att drivas på flytande biogas.

För att löpande kunna utvärdera användningen och driften av det batterielektriska plogfordonet har en grupp tillsatts. Veidekke finns med där förstås tillsammans med Statens vegvesen och leverantörerna Scania och Joab.

© Anläggningsvärlden 2023
info@anlaggningsvarlden.se

Nya Scania 25P ska inte användas direkt som huvudplogfordon i tåget som plogar E18 i de två länen. Veidekke kommer ge den nya lastbilen en mer försiktig start där de ska prova den på mindre vägar först. Foto: Espen Braata, Scania Norge.