Moelven: Osäkerheten är större än någonsin

I en avvaktande marknadssituation med många utmaningar levererade Moelven ett tillfredsställande resultat för tredje kvartalet, men marginalerna har minskat avsevärt. Foto: Henric Forsell

I en avvaktande marknadssituation med ett flertal utmaningar levererade trävarukoncernen Moelven ett bra resultat för årets tredje kvartal, men marginalerna har minskat avsvärt.

Koncernens omsättning var 2.774 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Det är en minskning med 342 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet för tredje kvartalet slutade på 14 miljoner kronor jämfört med 229 miljoner kronor tredje kvartalet 2022.

– Mot bakgrund av den utmanande marknadssituation vi befinner oss i är resultatet tillfredsställande. Men sammantaget är vi inte nöjda med det här. För att kunna fortsätta utveckla träindustrin på det sätt vi vill är vi beroende av att ha en bättre rörelsemarginal, säger Morten Kristiansen, koncernchef på Moelven.

Han berättar att Moelven upplever en svår situation just nu.

– De ökade kostnaderna i samhället leder till lägre vinster på våra produkter, vilket i sin tur gör det svårt att tjäna pengar. Vi vet inte hur länge detta kommer att pågå, förklarar Morten Kristiansen.  

– Just nu har marknaden bromsat in, men förr eller senare kommer det att vända. Det stora osäkerhetsmomentet är när det kommer att ske, säger Morten Kristiansen, koncernchef på Moelven.

Moelvens bolag inom division Byggsystem, som tillverkar limträ, byggmoduler och kontorsinredningar, har under kvartalet haft en god utveckling inom bygg, anläggning och infrastruktur samt andra mindre projekt. De påverkas ändå av de osäkra prognoserna.

– Vi hade stora projekt som pågick när lågkonjunkturen inleddes, men i takt med att de slutförs och färre nya projekt startas har vår orderstock betats av, säger Morten Kristiansen.  

Under tredje kvartalet var det proffsmarknaden i Skandinavien som gick ner mest mot bakgrund av att färre nya byggnadsprojekt sattes igång. På grund av osäkerheten kring den fortsatta ekonomiska utvecklingen har koncernen under hösten varit tvungen att varsla 87 medarbetare hos Moelven Byggmodul och 25 medarbetare hos Moelven Töreboda om uppsägning. 

– Just nu har marknaden bromsat in, men förr eller senare kommer det att vända. Det stora osäkerhetsmomentet är när det kommer att ske. Vi är övertygade om att våra klimatsmarta produkter och tjänster kommer att bli viktigare än någonsin i framtiden, säger Morten Kristiansen avslutningsvis. 

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se