Ved – en brännhet bransch

SPONSRAT INNEHÅLL – Ett samarbete mellan Pilkemaster och Anläggningsvärlden.

Ved är det vanligaste biobränslet i svenska villor. Den årliga användningen av ved i småhus uppgår till ungefär 7 miljoner kubikmeter travat mått. Rapporter visar att det behövs fler vedproducenter för att tillgodose marknadens behov.
Ved är det vanligaste biobränslet i svenska villor. Den årliga användningen av ved i småhus uppgår till ungefär 7 miljoner kubikmeter travat mått. Rapporter visar att det behövs fler vedproducenter för att tillgodose marknadens behov.

I takt med att försäljningen av eldstäder och braskaminer slår alla rekord ökar också behovet av effektiv vedproduktion.

Förutom råvarukostnaden och arbetskostnaden är det valet av effektiv utrustning som avgör hur lönsam vedproduktionen blir. Det är en stor investering att köpa en vedprocessor och därför är det viktigt att man väljer en maskin som är tillräckligt effektiv, och är anpassad efter de behov man har.

”EVO-serien kan utrustas med den tilläggsutrusting användaren behöver”. Finn Torberger, vd på Agromaster OY.

– Vedmaskinerna i Pilkemaster EVO-serien kan utrustas med precis den tilläggsutrustning användaren behöver. Maskinens ram är designad för att anpassa sig efter användaren, vilket låter operatören ställa in en perfekt, individuell  arbetsställning, säger Finn Torberger, vd på Agromaster OY som tillverkar Pilkemasters vedmaskiner._dsf1525

Den tysta kedjesågen med automatisk smörjning kapar effektivt stockarna. Tack vare den öppna klyvrännan faller rosk och träflisor ur maskinen.

– Pilkemaster EVO 36 HC:s klyvkraft- och hastighet justeras automatiskt beroende på stockens storlek och hårdhet. Stocken klyvs i 2–8 delar med hjälp av olika blad. Klyvbettets höjd justeras hydrauliskt, vilket gör höjdjusteringen snabb. Tack vare den unika klyvningsmekanismen kan man samtidigt såga många små stockar och klyva dem i en och samma rörelse, avslutar Finn Torberger.

Länk till Pilkemaster

_dsf1395