Vedbrist sänker BillerudKorsnäs resultat för 2017

DSCF2602

Utmaningarna kring tillgängligheten i produktionen har fortsatt under fjärde kvartalet 2017 vilket har påverkat försäljningsvolymerna negativt trots en mycket stark marknad. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2017 beräknas bli cirka 2,24 miljarder kronor vilket är lägre än väntat men ger en marginal på 10 procent.

 Det är i huvudsak produktionsanläggningarna i Gävle och Gruvön som har haft störningar, vilket har påverkat försäljningen negativt inom affärsområdena Consumer Board och Corrugated Solutions.

– Trots historiskt rekordhöga produktionsvolymer är vi självklart inte nöjda med de återkommande tillgänglighetsproblemen i våra anläggningar. Därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten och tillgängligheten i produktionen. Att säkerställa den operationella stabiliteten kommer vara mitt huvudsakliga fokus framgent. Vi har förstärkt organisationen som arbetar proaktivt med tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar vilket kommer ge resultat framöver, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef BillerudKorsnäs.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se