Uppgång för husbyggnad, men broms 2017

img_0774

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll visar en ökning med nästan 20 procent i årstakt enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport, som presenteras i december.

– Vi ser en bred uppgång för både ny- och ombyggnadsinvesteringar inom såväl bostäder som lokaler, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta.

Undantaget är industrins husbyggande, som ser ut att falla tillbaka något i år. Industrifakta, som är i full gång med att färdigställa årets sista konjunkturrapport, väntar sig en 10-procentig uppgång för volymen husbyggnad och underhåll i år.

– Nästa år tror vi att uppgången gör halt, men tillväxten kan mycket väl komma igång igen under 2018, men då i avsevärt lägre takt än i år säger Jens Linderoth i en kommentar inför Industrifaktas konjunkturrapport.