Så ska Sveaskog nå miljömålen

t2014_0179
Koldioxidutsläppen från Sveaskog kommer i huvudsak från transportsektorn. För att nå målet om minst 30 procents sänkning av koldioxidutsläppen år 2020 jämfört med 2010 samarbetar Sveaskog med åkerier runt om i landet.

Transporterna står för nästan två tredjedelar av de koldioxidutsläpp som Sveaskogs verksamhet genererar. Genom att minska användningen av traditionell diesel, kan miljöbelastningen reduceras rejält. Förra året var koldioxidutsläppen från Sveaskogs lastbilstransporter cirka 20 procent lägre än 2010. Målet är en sänkning på minst 30 procent fram till år 2020.

– Förbättringstakten har ökat snabbt de senaste tre åren. Utvecklingen har gått från olika inblandningar av RME (rapsmetylestrar) till dagens HVO-diesel, som ger upp till 90 procents sänkning av koldioxidutsläppen jämfört med vanlig diesel, säger Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog.