Maskinlarm minskar stölderna

native_adv_banner

Vimek_skordare

I våra svenska skogar förvaltas stora värden. Inte minst för jakt och fritid men också för industrin och framtida generationer. En närmast dubblerad tillväxttakt för svensk skog de senaste hundra åren säkerställer att här finns arbetstillfällen och naturupplevelser att ta vara på, både nu och i framtiden. 

Under 30 år har K Johansson Maskiner gallrat, avverkat och vårdat skogarna kring Alingsås och Vårgårda med omnejd. Idag har bolaget 2 gallringsgrupper och 2 avverkningsgrupper med omkring tio maskiner och lika många förare.

Men allt har inte varit frid och fröjd. I takt med att bolaget vuxit och åren gått har också stölder och mängden skadegörelse blivit allt mer kännbart. I ett försök att komma till rätta med problemet har man nu installerat Maskinlarm från Malux.

Christoffer Johansson kör skördare hos bolaget.

– Det har tyvärr blivit vanligt med stölder, inte minst när det gäller diesel. Tittar du på en lite äldre skördare så ser du att tanklocket sitter lättillgängligt och knappt är möjligt att låsa. Numera är de placerade under motorhuven.

Har det minskat stölderna?

– Egentligen inte. En dieselstöld är naturligtvis irriterande men man kan åtminstone tanka och köra vidare. Nu för tiden sågar tjuvarna ofta hål i motorhuven också, så skadegörelsen i samband med stölderna är den största grejen.

Kristoffer räknar upp ett flertal exempel på stölder och skadegörelse, särskilt en dieselstöld under 2013 som fick stora konsekvenser.

– Under en period efteråt tvingades jag byta bränslefilter upprepade gånger, inklusive bränslepumpen. Till sist insåg vi att tjuvarna inte nöjt sig med att stjäla diesel utan även hade preparerat bränsletanken med jord eller mossa. Vi hade inget annat val än att byta hela bränslesystemet. En dieselstöld kostade oss alltså sexsiffriga belopp när man räknar in driftstopp med mera.

I samband med stölden undersöktes alternativa lösningar och särskilt olika typer av larm. Valet föll på ett maskinlarm från Malux.

– En skördare innebär en investering på åtskilliga miljoner och kostnaden för ett larm är ingen större utgift i sammanhanget.

Nu har du haft möjlighet att testa larmet under en period. Vad är din upplevelse?

– Det finns helt klart en inkörningsperiod där man får testa sig fram. Men jag kan säga att jag aldrig skulle köpa en ny maskin utan larm idag. Att det fungerar vet jag redan. Vid ett tillfälle löste larmet ut och när jag kom till platsen fick jag höra att man från husen intill sett personer springa från platsen.

– Idag kör vi lite olika funktioner men min maskin är utrustad med en trådlös skaksensor och signalhorn.  Utöver själva larmfunktionen har tekniken också kommit till nytta på andra sätt.

– Vi flyttar våra maskiner med egen trailer. Att förarna kan se exakt var maskinerna befinner sig innebär att vår vardag blivit bra mycket enklare.

– Under inkörningsperioden har vi fått jättebra uppbackning från Malux. Ingen annan har så bra support. Jag ringer till min kontakt och han har full koll på mitt ärende hela vägen.

Länk till Malux