Skonsam markberedning

pressbild-m25

Den 8 och 9 november visades högläggaren Bracke M25.a upp för skogstjänstemän, entreprenörer, press och skogsägare i skogarna utanför Nybro respektive Grimslöv. Syftet med visningen var att ge exempel på skonsam markberedning.

Bracke Forest arrangerade tillsammans med Grimlövs Skogstjänst två visningsdagar på temat högläggning. Under de två dagarna fick högläggaren visa vad den gick för i olika typer av terräng då demo-områdena bjöd på allt från sten, via blötmark till ren åkermark.

Maskinens alla inställningsmöjligheter för olika terräng demonstrerades. Föraren väljer, med ett par knapptryck under färd, enkelt mellan åtta olika program som han eller hon själv ställt in i förväg.

En modern högläggare är med andra ord mycket flexibel och fungerar bra i nästan alla typer av terräng. Aggregatet väjer automatiskt för stenar och stubbar för att söka den optimala planteringspunkten. Detta kan ske genom att högläggarens armar är ledade i sidled.

Om en stubbe eller en sten kommer i vägen, försöker maskinen genast att hitta en annan punkt att göra en hög på. ”Så länge det finns någon jord att gräva upp får maskinen till en planteringspunkt”.

”Det gör högläggaren till den mest skonsamma markberedaren som finns idag”. Per Jonsson säljare med ansvar för export på Bracke Forest

Även moderna harvar, som Bracke T26.b och T35.b, har många inställningsmöjligheter. De åtta körprogrammen finns även på den typen av maskiner.

Ett sätt att mäta vilken markpåverkan en markberedare har är att helt enkelt räkna ut hur mycket av markytan som på något sätt påverkats av ingreppet. Då mäts både jord som blivit blottlagd och humus som blivit täckt av omvända torvor.

– Högläggare påverkar marken mindre än vad harven gör. Markpåverkan vid markberedning med harv är cirka 50 – 60 procent, motsvarande siffra med högläggare är ca 25 – 30 procent. En högläggare, som Bracke M25, gör bara en planteringspunkt för varje planta som ska sättas och påverkar marken mellan planteringpunkterna minimalt. Det gör högläggaren till den mest skonsamma markberedaren som finns idag, säger Per Jonsson, exportsäljare på Bracke Forest.

Eftersom högläggaren bara gör själva planteringspunkterna blir också synintrycket mer positivt. Även löv- och gräsuppslag blir mindre på grund av att mindre jord blottläggs än efter harven. Det innebär att framtida röjningskostnader blir mindre.

Till syvende och sist handlar det om att använda rätt markberedningsmetod på respektive marktyp. Generellt passar högläggaren på de flesta marker men där det är mycket sten och block, och där det är mycket grönris är harven utan tvekan ett bra alternativ. På sådana objekt får man fokusera på att få fram jord att sätta plantan i.