Upp mot 90 procent mindre koldioxid med elväg

evag_arlanda

Elvägstransporter kapar 80-90 procent av de fossila utsläppen och är ett klimatsmart, billigt sätt att kombinera järnvägens fördelar med lastbilens flexibilitet. Sverige ligger långt fram när det gäller demonstrationsprojekt och forskning kring elvägar. Projekt eRoadArlanda visade idag upp sin unika elvägssträcka för deltagarna på årets internationella elvägskonferens.

Genom elektrifiering av vägar kan man utnyttja befintlig infrastruktur för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen. Driftkostnaderna blir låga eftersom det går åt avsevärt mindre energi tack vare elmotorns effektivitet. El är också en renare, billigare och tystare energikälla än diesel.

Det finns flera sätt att bygga elväg på. Induktiv teknik innebär magnetisk överföring av energin. Med konduktiv teknik kan elen matas på två sätt – kontakt uppifrån via luftledningar eller underifrån via ledningar i vägen.

– I projektet eRoadArlanda har vi valt att samarbeta med Elways och testa, utveckla och demonstrera konduktiv matning underifrån. Konduktiv teknik från väg är den teknik som vi  idag bedömer har störst potential, då den kan avvändas av alla trafikslag, säger Sofia Lundberg, VTI, som är projektledare för eRoadArlanda.

Med eRoadArlandas tekniska lösning överförs energi från en skena i vägen till fordonet via en rörlig arm. Armen känner av var skenan i vägen ligger och så länge fordonet befinner sig över rälsen är kontakten i nedfällt läge. Vid en omkörning lyfts kontakten automatiskt upp.

Skenan i vägen som är kopplad till elnätet är också automatisk, den är uppdelad i sektioner och en sektion spänningssätts endast när ett fordon befinner sig ovanför. Stannar fordonet kopplas strömmen ifrån. Skenan gör det möjligt att både ladda fordonets batterier samt driva det framåt.

Fördelar med konduktiv teknik är att den är förhållandevis billig. Befintlig infrastruktur kan användas och snabb installation i vägbanan med upp till en kilometer på en timme är målet enligt NCC som ansvarar för installationen. All matning av energi underifrån fungerar för alla trafikslag både personbilar och större fordon som bussar och lastbilar.

Den sträcka som elektrifierats är två kilometer av väg 893 mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde. Det fordon som i första hand använder elvägen är en lastbil på 18 ton med hjulmotorer och strömavtagare. Den ombyggda lastbilen som endast går på el, används i projektet idag och körs av ABT Bolagen AB med PostNords gods.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se