Rovkvalster räddar björken

ab4b112e64481526_org

På Södras plantskola i Falkenberg har man för första säsongen börjat använda en biologisk metod för bekämpning av skadedjur. Det innebär att man använder nyttiga insekter istället för traditionell skadedjursbekämpning, som baseras på kemikalier.

Inomhusodling av björk är nytt i Sverige, och växthuset i Falkenberg invigdes så sent som i höstas. Växthusmiljön är bra för björkplantorna – men även skadedjur som bladlöss och trips trivs bra i den varma och skyddade miljön. Någon form av skadedjursbekämpning behövs för att plantorna ska överleva. I biologisk skadedjursbekämpning används nyttodjur som till exempel steklar och rovkvalster som angriper skadedjuren, istället för kemikalier. Metoden fungerar bra i en begränsad miljö som växthus, däremot inte i utomhusmiljöer.

Nyttodjuren levereras i små påsar som hängs upp i björkplantorna. Därifrån flyger de ut och söker upp de angreppsområden som finns. Till skillnad från kemikalier efterlämnar metoden inga spår på varken plantor eller kringliggande mark.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se