Visma köper Smartdok

SmartDok-Dashboard-Design

Visma stärker satsningen på molnbaserade programvarulösningar för byggbranschen med köp av majoritetsandel i SmartDok. Över 1 500 företag och 50 000 användare förenklar arbetsdagen med SmartDoks molnbaserade lösningar och mobilappar för iPhone och Android.

– SmartDoks molnbaserade lösningar uppfyller branschens behov på ett utmärkt sätt, och företagets vision om digitalisering och strömlinjeformning av byggbranschen passar bra med Vismas strategi. Visma kan bidra med resurser så SmartDok kan utveckla och förbättra tjänsteutbudet till befintliga och nya kunder och se på nya marknader, säger Steffen Torp, divisionchef i Visma Software SMB.

– Vårt fokus är att vara en drivkraft för digitaliseringen av byggbranschen, till gagn för våra kunder. Med ökade lagkrav på att förhindra svart arbete och främja arbetssäkerhet, samt en ökad efterfrågan på mobila lösningar har behovet av molnbaserade system blivit allt viktigare. Våra strategiska tankar och planer för framtiden är på ett mycket bra sätt uppfyllda för våra kunder och medarbetare genom Vismas förvärv, säger Bjørn Tore Hagberg, VD och grundare av SmartDok.

SmartDok är idag en av Skandinaviens mest använda branschlösningar, med 10 moduler som styr timmar för anställda och maskiner, varuförbrukning, service och underhåll, verktygsöversikt, dokumentation i form av bilder och checklistor, order och inte minst personalliggare. Idag kan lösningen synkroniseras med många system, inklusive Visma Business och Visma Lön, vilket ger kunderna bättre kontroll över projekt, anställda och utrustning.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se