Tystare motor i Dynasets produkter

Fredrik Eriksson, Eftermarknadsansvarig på Amas Svenska AB visade bland annat Dynasets nya tysta hydraulmotorer på Maskinexpo.
Fredrik Eriksson, Eftermarknadsansvarig på Amas Svenska AB visade bland annat Dynasets nya tysta hydraulmotorer på Maskinexpo.

Amas Svenska AB i Enköping lanserade Dynasets nya tystare hudraulmotor på årets Maskinexpo.

– De nya hydraulmotorerna förbättrar produkterna på många sätt, säger Fredrik Eriksson, eftermarknadsansvarig på Amas.

Den mest märkbara förändringen är den drastiskt sänkta ljudnivån. Till exempel sjönk ljudnivån på HG12-generatorn från 91 dB (avstånd 1 meter) till 83 dB. Det är inte bara ljudnovån som förbättrats, utan även frekvensen som är en ännu större faktor för det upplevda ljudet.

– De nya tysta hydraulmotorerna är konstruerade för att producera ett ljud som har struktur och frekvens som är mer sybtilt för öronen, fortsätter Fredrik Eriksson.

Förutom ljudnivån är de nya hydraulmotorerna konstruerade för att vara mer effektiva och hållbara. De har också mindre mekanisk friktion, vilket ger bättre effektivitet och ökad hållbarhet.

Drifttemperaturen är också lägre tack vare en ny axeltätning som klarar högre tryckuthållighet.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se