Smart karta kan förbättra markberedningen

markberedare

En pilotstudie från Skogforsk visar att markberedningen kan bli effektivare och skonsammare när förarna redan på planeringsstadiet ser var hindren finns, i form av till exempel stora lutningar och fuktig mark.

Då kan körstråken planeras så att de blir effektiva utan att maskinen får problem med för stora lutningar, många vändningar och onödiga, oproduktiva transportsträckor eller orsakar körskador på fuktiga markavsnitt.

Hittills verkar beslutstödet – en karta som visar svåra lutningar och fuktig mark – ge en lite högre andel oproduktiv körning, troligen för att man tar större hänsyn till känsliga avsnitt i terrängen.

Å andra sidan produceras ett jämnare markberedningsresultat med fler godkända planteringspunkter per markberedd sträcka, oavsett vilka hinder i form av lutningar och fuktiga områden som finns på objektet.

– Vi tror att beslutstödet på sikt ger oss en större potential att rationalisera markberedningen, säger Gustav Friberg som leder testerna. Den oproduktiva sträckan ligger på cirka 20 procent och borde kunna sänkas.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se