Tvättad sprängsten skyddar sjökabel i Mälaren

I ett samarbete mellan bergmaterialleverantören Jehanders och Baltic Offshore som är specialiserade på utläggning av sjökabel återanvänds nu utsprängt berg från en del av den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm till ett helt nytt infrastrukturprojekt.

Det handlar om tvättat och renat tunnelberg som ska skydda nio 420 kV kraftkablar på Mälarens botten. 

För att säkra elleveranserna i Stockholmsområdet installeras nu nio ktaftkablar mellan Beckomberga och Bredäng. Kraftkablarna ska tas i drift nästa år och har en total sträcka på cirka tolv kilometer varav 5,6 kilometer går på Mälarens botten. Här kommer återanvänd och tvättad sprängsten från förbifart Stockholm till användning.

– Vi tvättar det utsprängda tunnelberget och lägger det i specialtillverkade nätsäckar. Säckarna ska fungera som skydd över kraftkablarna på Mälarens botten. De lastas ombord på Baltic Offshores fartyg i vår hamn. Det här sättet att återanvända materialet på kan även gynna den biologiska mångfalden eftersom säckarna skapar konstgjorda rev för fiskar och yngel, säger Mats Björkryd, vd på Jehander.

Det utsprängda tunnelberget från E4:ans sträckning vid Lovön tvättas i Jehanders täkt i Löten på Ekerö. Stenen packas därefter i nätsäckar och lyfts ombord på Baltic Offshores kabelfartyg C/S Pleijel.

– Det här är ett stort infrastrukturprojekt som säkrar Stockholms elförsörjning. Vi har installerat nio kraftkablar om 420 kilovolt på Mälarens botten under hösten 2020. Kablarna måste skyddas på de mest utsatta områdena. Under 2021 placerar vi därför ut nätkassarna över kabeln med vårt specialfartyg C/S Pleijel, ett arbete som kräver yttersta precision, säger Pelle Andersson, operativ chef bpå Baltic Offshore.

Materialflödet och omfattningen i projektet är unikt. Totalt placeras 7.200 säckar på Mälarens botten med det återanvända materialet. Nätkassarna är cirka två meter i diameter och väger nästa två ton styck.

– Det är extra hårt reglerat vad man får använda för material i Mälaren eftersom sjön är en dricksvattentäkt. Tvättad sten är därför det mest lämpliga och hållbara alternativet. Vi valde att samarbeta med Jehander som har både erfarenhet, resurser och kompetens för att hantera kraven och den mängd sten som behövs till projektet. Dessutom kan Jehander ta emot stora fartyg i sin hamn vilket ger stora miljövinster jämfört med att frakta stenen med lastbil, förklarar Pelle Andersson. 

Vid sprängning kontamineras bergmassorna av kväve. För att kunna återanvända materialet måste bergmassorna tvättas. Spillvattnet från tvättprocessen behöver tas om hand och därför har Jehander anlagt helt naturliga våtmarker som renar vattnet innan det återigen går ut i Mälaren. 

© Anläggningsvärlden 2021
info@anlaggningsvarlden.se

– Det är extra hårt reglerat vad man får använda för material i Mälaren eftersom sjön är en dricksvattentäkt. Tvättad sten är därför det mest lämpliga och hållbara alternativet, säger Pelle Andersson, operativ chef på Baltic Offshore.