Swingcut breddar bärigheten

För att få ett band med en bra bärighet krävs att vikten fördelas på en så stor yta som möjligt. Detta kan man uppnå genom längre bandplattor som ger ett bredare band.  I Swingcuts nya tillval har en förlängning gjorts på bandplattornas ytterkanter.
För att få ett band med en bra bärighet krävs att vikten fördelas på en så stor yta som möjligt. Detta kan man uppnå genom längre bandplattor som ger ett bredare band. I Swingcuts nya tillval har en förlängning gjorts på bandplattornas ytterkanter.

Den värmländska bandproducenten SwingCut lanserar nu sitt nya tillval XB för band till skogsmaskiner. Tillvalet innebär en förlängning av bandplattornas ytterkanter för att ge en ökad bärighet.

– Bland våra kunder har det funnits en efterfrågan på bredare band, framförallt hos kunderna i Baltikum, där det i många fall finns ett krav på en minimibredd på  900 mm. Efter  tester i olika miljöer står nu tillvalet XB Extra Bred till kundernas förfogande, säger Per Henriksson, vd på Swingcut.

För att få ett band med en bra bärighet krävs att vikten fördelas på en så stor yta som möjligt. Detta kan man uppnå genom längre bandplattor som ger ett bredare band.

I Swingcuts nya tillval har en förlängning gjorts på bandplattornas ytterkanter, vilket ger ett utstick utanför däcken. Med denna konstruktion ökas bärigheten inte bara mellan däcken, utan även under hela boggiens längd. Ett band med längre bandplattor är därför att föredra framför ett band där bandplattorna sitter tätt, då det senare enbart ger en bra bärighet mellan däcken. Ett band med täta bandplattor rensar sig inte heller lika bra och gör att banden blir tungrullade.

Swingcuts band finns i utföranden av Bärande, Dragande, Dragande förstärkt och Kombi. Det nya tillvalet XB gör att banden bättre kan utformas efter kundens ändamål. Exempelvis kan XB väljas som ett tillval på Swingcuts Dragande band för att få ett band som klarar av branter och samtidigt behåller sin bärighet.

Det går även att välja en ensidig förlängning, d.v.s. att enbart ena sidan av bandplattan förlängs om utrymme för en liksidig förlängning saknas.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se