Nya AMA Anläggning 17

Nu är det dags för lanseringen av den nionde upplagan av anläggningsdelen – AMA Anläggning 17. Arbetet med AMA Anläggning 17 påbörjades i september 2015.
Nu är det dags för lanseringen av den nionde upplagan av anläggningsdelen – AMA Anläggning 17. Arbetet med AMA Anläggning 17 påbörjades i september 2015.

Nya utgåvan av AMA Anläggning är nu klar och redo att möta sina läsare. Arbetet med referensverket har pågått sedan hösten 2015 och lanseringen ägde rum vid Svensk Byggtjänsts AMA-konvent den 25 april på Nalen i Stockholm.

AMA-systemet (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett grundläggande och omfattande tekniskt referensverk för bygg- och anläggningsprojekt. Dagligen använt av branschaktörer sedan 70 år och med en given roll som underlag för de tekniska beskrivningar som krävs vid upphandlingar.

Idag är AMA i första hand en digital tjänst med tekniska beskrivningar för anläggningsbyggnad, husbyggnad och installationer. Vunna erfarenheter, nya material, produktionsmetoder med mera gör det nödvändigt att kontinuerligt revidera och komplettera innehållet. Detta sker löpande via tilläggstjänsten AMA-nytt. Helt nya upplagor för de olika delarna i AMA tas numera fram vart tredje år i ett rullande schema.

Och nu är det dags för lanseringen av den nionde huvudupplagan av anläggningsdelen – AMA Anläggning 17. D

I den aktuella utgåvan har en mängd justeringar och tillägg införts. Enbart i BSAB-tabellen har omkring 350 förändringar gjorts.

– Att lyfta fram enskilda och särskilt betydelsefulla ändringar är svårt, menar Thomas Lindqvist, Svensk Byggtjänst, projektledare för AMA Anläggning 17.

Arbetet med AMA Anläggning 17 påbörjades i september 2015 och totalt har omkring 50 teknikspecialister deltagit.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se