Svevia tvättar tunnlar i Stockholm

Svevia-tunneltvatt

Trafikverket har gett Svevia fortsatt uppdrag att sköta tvättning och renhållning av vägtunnlar i Stockholm och Mälardalen fram till och med 2022.

Uppdraget omfattas totalt av 41 kilometer tunnlar varav de längsta är Södra och Norra länken.

Utan regelbunden tvätt kan mängden partiklar hamna på en hälsofarlig nivå. Partiklarna kan också äventyra trafiksäkerheten genom att orsaka siktproblem och dessutom påverka funktionalitet och livslängd på teknisk utrustning i tunnlarna.

Svevia har utfört tunneltvätt i Stockholm på uppdrag av Trafikverket sedan 2005. Det nya uppdraget gäller från 1 januari 2018 och fem år framåt med möjlighet till ytterligare två optionsår.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se