Sveaskog höjer massa- och bränslevedspriserna

_W5A1874

Efterfrågan på skogsråvara ökar. Därför höjer Sveaskog massa- och bränslevedspriserna rejält gentemot leverantörerna i södra och mellersta Sverige. 1000-tals skogsägare erbjuds därmed en möjlighet att få bättre betalt för sitt virke.

Sveaskog höjer i dagarna massavedspriset med 20-40 kr/m3fub gentemot våra leverantörer i södra och mellersta Sverige, förutom i Värmland och Götaland där priset förblir oförändrat då det nyligen höjts.

Dessutom höjer Sveaskog bränslevedspriset till 220 kr/m3fub i samma geografi, utom i Hälsingland. Det är en höjning med 40 kronor jämfört med tidigare pris. Samtidigt höjs grotpriset med 10 kr/MWh.

Höjningarna på bränsleved och grot gäller från den 1 oktober.

– Det är rejäla höjningar på massa- och bränsleved. Suget efter skogsråvara är starkt på marknaden just nu och det går otroligt bra för våra kunder, vilket är glädjande. Det skapar ett värde för alla skogsägare, inte minst våra leverantörer som vi nu kan erbjuda riktigt bra betalt, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se