Svagt fjärde kvartal för Engcon

Krister blomgren, vd på tiltrotortillverkaren engcon
Vi är fortsatt försiktiga i vår framtidsbedömning. Vi tror inte att kommande kvartal kommer att bidra med någon dramatisk tillväxt, säger Krister Blomgren, vd på Engcon.

Tiltrotortillverkaren Engcon, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 19 miljoner kronor (121). Nettoomsättningen uppgick till 308 miljoner kronor (541). Den organiska omsättningstillväxten var -43 procent. Orderingången uppgick till 414 miljoner kronor (553). Den organiska orderingångstillväxten blev -26 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,94 kronor (0,85) per aktie, jämt fördelat över två utbetalningstillfällen.

– Vi blickar tillbaka på ett år som präglats av geopolitisk oro, inflation, räntehöjningar och därmed en avvaktande marknad. Under utmanande förhållanden har vi levererat god lönsamhet och ett starkt kassaflöde samtidigt som vi påbörjat implementering av ett nytt affärssystem under pågående produktion. En historisk milstolpe är att våra regioner utanför Norden nu står för mer än 50 procent av vår omsättning, säger Krister Blomgren, vd på Engcon i en kommentar till kvartalsrapporten.

”Vi är fortsatt försiktiga i vår framtidsbedömning. Vi tror inte att kommande kvartal kommer att bidra med någon dramatisk tillväxt”.

Engcons orderingång minskar organiskt med 26 procent, men ökar i jämförelse med tredje kvartalet, vilket kan indikera en stabilisering. Förköpseffekterna var förhållandevis låga jämfört med tidigare år. Den nordiska marknaden är fortsatt pressad av tvärstoppet i byggsektorn och visar få tecken på återhämtning i närtid. På Engcons tillväxtmarknader är bilden betydligt mer splittrad. Europamarknaden visar organisk tillväxt. I Asien-Oceanien syns en en ökad orderingång efter en tids nedgång där både Australien och Sydkorea visar positiva signaler.

Prenumerera på Anläggningsvärlden helt utan kostnad. Klicka här!

Enligt Engcon är utvecklingen i Nordamerika mer utmanande men bolaget tror att den nordamerikanska marknaden ska fortsätta vara stark.

– Vi är fortsatt försiktiga i vår framtidsbedömning. Vi tror inte att kommande kvartal kommer att bidra med någon dramatisk tillväxt. Vår strategi och våra finansiella mål ligger dock fast och vi arbetar målmedvetet för att uppnå dessa, säger Krister Blomgren avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom Entreprenadredskap

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se