Norge går i täten för utsläppsfria städer

eldrivna grävmaskiner i oslo.
I Oslo är det idag i princip inte tillåtet att köra med dieseldrivna entreprenadmaskiner. Men elektrifiering utmanar elnätet i staden och ett forskningsprojekt tittar på hur samspelet mellan efterfrågan och utbud i elnätet ska bli bättre. Foto: Nils Gelting Andresen / Klimatetaten Oslo kommun

Trondheim och Oslo får EU-medel för att arbeta med kodioxidavskiljning och ett robust energisystem och forskningsinstitutet Sintef bidrar med forskning. Trondheim och Oslo är bland de 112 städerna i Europa som EU valt ut som poinjärstäder för att bli klimatneutrala år 2030.

– Om vi ska lyckas stoppa klimatförändringarna måste städerna gå i täten. I Europa bor 75 procent av befolkningen i städer och städerna står alltså för mycket av föroreningarna. Men förtätning är inte problemet, tvärtom, ju lägre befolkningstäthet desto mer energi går åt till el och transporter per capita. Det betyder att koldioxidutsläppen per capita minskar när befolkningstätheten ökar, säger Judith Thomsen, som leder Sintefs satsning på klimatneutrala och smarta städer.

Oslo ska bli en nollutsläppsstad 2030 och har redan minskat utsläppen med 30 procent. Elektrifiering av vägtrafik, byggande och hamnverksamhet är nyckeln till ytterligare utsläppsminskningar. Samtidigt är det ökade energi- och effektbehovet som elektrifieringen innebär en utmaning för stadens elnät.

”Vi kommer att fokusera på utsläppsfria bygg- och anläggningsarbetsplatser och utsläpp från tunga fordon”.

– Vi kan uppleva kapacitetsbegränsningar i elnätet och att vissa projekt inte får nätanslutning. Därmed riskerar vi att elektrifieringen skjuts upp och att vi inte klarar klimatmålen, säger forskaren Marianne Kjendseth Wiik.

Hon leder Sintefs arbete i projektet ”Power Up a REnewable Society” (PURE). Projektet ägs av Oslo kommun och forskarna kommer att titta på elektrifieringen av transport- och anläggningsmaskiner för att utforska hur samspelet mellan energiefterfrågan, utbud och elnät måste förändras för att möjliggöra full elektrifiering.

– Vi kommer att fokusera på utsläppsfria bygg- och anläggningsarbetsplatser och utsläpp från tunga fordon. Men vi tror att lärdomarna kommer att vara relevanta för andra sektorer och områden också, säger Marianne Kjendseth Wiik.

Projektet ska underlätta ett bättre samarbete mellan nätbolag, energibolag och byggare som entreprenörer och laddningsoperatörer. Och resultatet kommer att bli en minskning av energianvändningen och effekttoppar, en större förståelse för nätinfrastruktur och flexibilitetsmarknadernas roll och batterielektriska system.

Projektet ”Cities as a Test Bed for Climate Neutrality: Implementing CCS in Waste-to-Energy for a Net-Zero City” leds av Trondheim kommun, med Sintef som forskningspartner. Syftet är att utveckla en fullskalig koldioxidavskiljningsanläggning vid Heimdal.

Sintef uppges ha ett starkt ägande av CCS-teknik och har spelat en central roll i utvecklingen av vad som är dagens lösningar för koldioxidavskiljning och lagring. Det nya projektet ska ge viktig ny kunskap om vad som behövs för att lyckas, och vad som måste finnas på plats innan man sätter spaden i jorden.

Programmet NetZeroCities är EU:s satsning på klimatneutrala och smarta städer. De ger stöd till 112 utvalda missionsstäder i Europa. Oslo, Trondheim och Stavanger är Norges missionsstäder. Från Sverige deltar Gävle, Helsingborg, Lund och Stockholm.

Prenumerera kostnadsfritt på Anläggningsvärldens nyhetsbrev. Klicka här!

Här kan du läsa fler nyheter inom Bygg & Anläggning

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se