Stora möjligheter för björken

Trots den ökande andel björkskog råder till brist på grov björk. En färsk rapport från Skogforsk har sammanställt vad man vet om björkens möjligheter i framtida skogsbruk. Foto: Per Eriksson

Vid sidan av sina värden för mångfald och landskap betraktasbjörken alltmer som ett viktigt produktionsträd. I en färsk rapport från Skogforsk sammanställs vad man känner till om björkens möjligheter i ett framtida skogsbruk.

Virkesförrådet av björk utanför fjällkedjan har nästan fördubblat sedan 1950-talets, från 235 miljoner till 405 kubikmeter. Det är i de klena dimensionsklasserna man hittar det största förrådet.

I ungskog utgör björken 35 procent av hela virkesförrådet. Vid diametrar över 30 centimeter minskar andelen till fem procent.

Det innebär att, trots att virkesförrådet ökar, att det råder brist på grov björk, och speciellt sådan med hög virkeskvalitet.

Tillgången till björk skulle kunna öka med hjälp av en mer aktiv björkskogskötsel och utsikterna för industrin skulle förbättras att ta hand om och betala för virket.

I rapporten från Skogforsk görs en genomgång av den aktuella kunskap som finns om björk som ett trädslag för produktion av virke, industriell användning, landskapsbild, ekologi och friluftsliv.

Författare till rapporten är tio forskare och andra skogsexperter som går igenom björkskogens anläggning, skötsel och produktion m.m. Rapporten kan laddas ner från Skogforsk webbplats.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se