Stockholm stads eldrivna sopmaskin körs i tvåskift

Foto: Lennart Johansson.

Elektrifieringstrenden av olika fordon pågår i samhället med full kraft där även arbetsfordon numera börjar bli tillgängliga till en större grad. Samhällsnyttan och intresset för den här typen av hållbara produkter är stort och under ett års tid pågår nu ett utvärderingsprojekt av en eldriven kompakt sopmaskin i Stockholm.

Som ett led i Stockholm Stads mål att ha en fossilfri organisation 2030 utvärderar man tillsammans med entreprenören Svevia hur en eldriven kompakt sopmaskin klarar normal drift. Planen är att Stockholm Stad på sikt ska ersätta de nuvarande dieseldrivna maskinerna med eldrivna alternativ. Projektet genomförs på Kungsholmens kuperade omgivningar fram till augusti 2021 och utvald maskin för projektet är en eSwingo 200+ levererad av Aebi Schmidt Sverige.

Den eldrivna maskinen togs i drift i Stockholm under slutet av augusti 2020 då förare och organisation genomgick en utbildning och introduktion till maskinen. Från och med början av september 2020 drogs sedan projektet igång på allvar då man gick upp i tvåskiftsarbete med maskinen som nu körs upp till 16 timmar per dygn. Hos Svevia har man tre olika förare som arbetar med maskinen. Maskinen har en batterikapacitet på upp till 10 timmar på en laddcykel men ur ett rent praktiskt perspektiv har man valt att arbeta i fyratimmarscykler mellan rast och laddning.

En fossilfri drift av maskinen är viktigt men en annan intressant egenskap med elmaskinen är att den arbetar tystare än en dieseldriven maskin. En positiv del i detta är den lägre ljudnivån som förbättrar förarnas dagliga arbetsmiljö ute i fält. Då maskinen även går nattetid inne i boendemiljö är ljudnivån även det en viktig aspekt och under höstens elmaskinsprojekt har man inte fått in några klagomål på buller till Trafikkontoret på Stockholms Stad.

Projektet utvärderas tillsammans mellan Stockholm Stad, Svevia och Aebi Schmidt där man träffas för olika projektavstämningar med regelbundna mellanrum. Från entreprenören Svevia är naturligtvis en viktig aspekt att man har maskiner med hög och pålitlig kapacitet för att man ska kunna uppfylla sina åtaganden och avtal mot slutkund.