Staten måste ersätta markägare

Markägaren Hargs bruk ville avverka skog, men fick nej av Skogsstyrelsen. Nu har företaget i en dom fått rätt till 3,4 miljoner kronor i ersättning. Hargs bruk anser att de lidit ekonomiska förluster på grund av avslaget och valde att stämma staten, och fick rätt av Mark- och miljödomstolen i en unik dom. Foto: Per Eriksson
Markägaren Hargs bruk ville avverka skog, men fick nej av Skogsstyrelsen. Nu har företaget i en dom fått rätt till 3,4 miljoner kronor i ersättning. Hargs bruk anser att de lidit ekonomiska förluster på grund av avslaget och valde att stämma staten, och fick rätt av Mark- och miljödomstolen i en unik dom. Foto: Per Eriksson

Markägaren Hargs bruk ville avverka skog, men fick nej av Skogsstyrelsen. Nu har företaget i en dom fått rätt till 3,4 miljoner kronor i ersättning.

Anledningen till att skogsägarna fick avslag var att marken är en viktig spelplats för tjädrar. Hargs bruk anser att de lidit ekonomiska förluster på grund av avslaget och valde att stämma staten, och fick rätt av Mark- och miljödomstolen i en unik dom.

– Domen går emot den linje som staten drivit att inte betala ut ersättning för något som är förbjudet. Nu måste vi tillsammans med berörda myndigheter närmare analysera vad den betyder och vilka konsekvenser den kan få, säger Jenny Stendahl, chef för Skogsstyrelsens distrikt Uppsala-Västmanland.

Hargs Bruk anmälde den planerade avverkningen på drygt 17 hektar i Roslagen i östra Uppland men Skogsstyrelsen beslutade under 2017 att säga nej till avverkningen eftersom det finns en känd större spelplats för tjäder i området, en fågelart som är mycket ovanlig i den delen av landet. Skogsstyrelsen hänvisade till artskyddsförordningen som bland annat säger att det är förbjudet att skada eller förstöra vilda djurs och fåglars fortplantningsområden eller viloplatser.

”Beslutet är principiellt viktigt för alla skogsägare i Sverige.” Dan Glöde vd på Hargs Bruk.

Hargs Bruk överklagade men mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i januari 2018. Under hösten samma år valde markägaren att stämma staten på intrångsersättning motsvarande cirka 3,6 miljoner kronor.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skriver i sin dom att markägaren har rätt till en ersättning på 3 392 000 kronor samt rättegångskostnader.

Domstolen skriver i sina domskäl att Skogsstyrelsens beslut avsevärt har försvårat den pågående markanvändningen, och att markägaren därför har rätt till ersättning för det intrång som beslutet medför.

Dan Glöde, avgående vd för Hargs bruk, säger till SVT Uppsala att beslutet är principiellt viktigt för alla skogsägare i Sverige.

Staten har genom Kammarkollegiet överklagat domen.
– Det här är första gången ersättning prövas i ett artskyddsärende. Därför behöver frågan få möjlighet att avgöras i en högre instans, säger Cecilia Hedman, chefsjurist vid Skogsstyrelsen.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Hargs Bruk bedriver jord- och skogsbruk i Uppland. Markinnehavet är beläget i Östhammar, Uppsala och Norrtälje och omfattar ca 23.000 ha landareal.
Hargs Bruk bedriver jord- och skogsbruk i Uppland. Markinnehavet är beläget i Östhammar, Uppsala och Norrtälje och omfattar ca 23.000 ha landareal.