Starkt resultat av Södra

Skogsägarföreningen Södra redovisar ett starkt resultat för det första halvåret 2021. Enligt Södra är det effekten av den mycket starka marknaden  och en god produktion i Södras industrier.

Södrakoncernens nettoomsättning för årets första sex månader ökade med 18 procent och uppgick till 13,2 miljarder kronor (10,99) Rörelseresultatet uppgick till 1,87 miljarder kronor (0,45).

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 1.33 miljarder kronor (0,22). Omsättningen under kvartalet uppgick till 7,29 miljarder kronor) (5,42).

– Vi har ett väldigt ovanligt marknadsläge. Priserna på Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror är på rekordnivåer, samtidigt som våra industrier producerar stora volymer. Det har lett till ett starkt resultat. Men vi ser samtidigt att utvecklingen påverkas av stor global osäkerhet på grund av pandemin. Vi fortsätter därför att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Södra.

Tidigare i maj tog Södra över driften av Ture Johanssons Trävaru AB och Tenhults impregneringsverk. Det nya sågverket och impregneringsverket ligger i en geografi längs E4 där Södra har en stabil råvaruförsörjning. Förvärvet förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat område, ökar Södras kapacitet och stärker virkesutbudet till landets bygghandel. Södra har under perioden upprättat nya partnerskap för att utveckla satsningar på textilåtervinning och på bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket.

– Utsikterna på marknaden ser goda ut i närtid, men osäkerheten är stor kring den framtida prisutvecklingen för våra huvudprodukter. Vi gör flera strategiska förflyttningar och investeringar för att gynna våra medlemmar. Samtidigt finns en underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående klimatomställningen vilket gör att utsikterna på lång sikt bedöms vara goda, förklarar Lotta Lyrå.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se