Södra storsatsar på forskning om lövträ

Det våras för lövträden i södra Sverige Därför delar Södras forskningsstiftelse ut 5,9 miljoner kronor för att utveckla användningen av lövträ i bland annat byggprodukter och konstroktioner.
Foto: Per Eriksson.

Skogsägarföreningen Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor för att utveckla användningen av lövträ och öka det ekonomiska värdet vid lövträdsodling.

Totalt är det fyra olika forskningsprojekt spm får dela på de 5,9 miljoner kronorna från Södras forskningsstiftelse. Samtliga projekt ingår i en satsning som har som syfte att möjliggöra ökad användning av lövträ, bland annat inom byggprodukter.

– I dag kommer en mindre del av skogsägarnas inkomster från försäljning av lövvirke. Vi ser framöver ökade virkesvolymer av lövträdslag i södra Sverige. Då behövs nya högvärdiga produkter och användningsområden för att öka betalningskraften för dessa trädslag, vilket de beviljade projekten kommer att bidra till, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Projektet ”Ökat förädlingsvärde för svenskt lövträ – från skog till byggprodukter” har beviljats tre miljoner kronor. Det kommer att studera förutsättningarna för en ökad användning av i första hand björk vid konstruktioner.

Projektet ”Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för lastbärande konstruktioner” tar också avstamp i byggnationen. Det har beviljats 1,9 miljoner kronor och fokuserar på att möjliggöra ökad användning av lövträ – som björk och bok – i avancerade byggprodukter.

Södras forskningsstiftelse har delat ut drygt 250 miljoner till 200 olika forskningsprojekt sedan starten 1995. Tack vare detta har framsteg gjorts på en rad olika områden inom biobaserade ekonomin. Bland annat genom nya möjligheter för fossilfria produkter.

– I utvecklingen av bioekonomin behöver vi kunna göra mer av råvaran från våra medlemmars skogar. Det stärker skogsgårdens lönsamhet och fasar samtidigt ut de fossila materialen i samhället. Innovation är centralt i detta och Södra jobbar dedikerat med att utveckla möjligheterna med skogsråvaran, däribland genom forskningsstiftelsen, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation. 

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se