Södra justerar virkespriserna

_W5A3313

Södra justerar inköpspriset för gran- och talltimmer samt bränsleved.

Vi ser en avmattning av konjunkturen samtidigt som utbudet av virke är stort och aktiviteten i skogsbruket är hög. Som en följd av detta sjunker marknadspriset på timmer.

– Vi har en omvärld som är oroligare och vi går in i ett läge med större osäkerhet på marknaderna, säger Olof Hansson, Affärsområdeschef Södra Skog.

Samtidigt är efterfrågan på biobränsle fortsatt hög.

– Just nu möter vi en ökad efterfrågan på främst bränsleved, drivet av den energiomställning vi ser i samhället, fortsätter Olof Hansson.

Följande prisjusteringar görs:

  • -15 kr/mᶾfub för talltimmer
  • -25 kr/mᶾfub för grantimmer
  • +30 kr/mᶾfub för bränsleved

De nya priserna gäller för kontrakt tecknade från och med den 18 januari.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se