Smidmek bygger logistkhallar i Almnäs

– Vi har ett gott samarbete i projektet som fortskrider precis som det är tänkt, säger Henrik Gullberg, som rekryterades till Smidmek för ett år sedan för att utveckla ett koncept kring lager- och logistikbyggnader. Foto: Roger Nellsjö

Smidmek har landat en stor affär inom det växande området lager och logistik.När Peab bygger två logistikhallar på totalt 21.000 kvadratmeter i Almnäs, öster om Södertälje, får Smidmek ansvar för att leverera hela stommen.

– Det är ett viktigt uppdrag på strax under 60 miljoner kronor, säger Henrik Gullberg, ansvarig för affärsområdet lager och logistik på Smidmek.

Smidmek är en del av Peab byggsystem och en av de större aktörerna inom projektering, eleverans och montage av prefabricerade stommar.

Projektet i Almnäs har utvecklats under en längre tid, och Smidmek påbörjar montaget nu i början av året. De 400 ton stål som behövs för den bärande byggkonstruktionen tillverkas i Smidmeks fabrik i skånska Eslöv.

Entreprenaden omfattar leverans av stora mängder pelare, fackverk, bjälklag, fasadsocklar, betongsandwichväggar, fasader och även matrisgjuten betong till ett av trapphusen. På fastigheten byggs två hallar, en större på drygt 17.000 kvadratmeter och en mindre omfattande cirka 4.000 kvadratmeter.

Smidmek ska också leverera utvändiga spiraltrappor på fastigheterna och även två invändiga spiraltrappor i den större byggnaden. Båda byggnaderna har dessutom invändiga betongtrappor.

Hela anläggningen uppförs med pallställ för effektiv distributions- och logistikverksamhet då planen är att en internationell aktör tar över för att driva egen verksamhet.

Bygget sker enligt miljöcertifieringsprogrammet Breeam Excellent, något som kräver en klimatkalkyl med noggrann dokumentation.

– Vi har ett gott samarbete i projektet som fortskrider precis som det är tänkt, säger Henrik Gullberg, som rekryterades till Smidmek för ett år sedan för att utveckla ett koncept kring lager- och logistikbyggnader.

Med lång branscherfarenhet och ledande chefsbefattningar var han som klippt och skuren för det nya uppdraget och säger själv:

Trenden är att våra kunder vill ha en mer komplett leverans av oss, och det är inte ovanligt att vi numera även levererar isolering och tätskikt på taket. Framöver kan det säkert handla om portar och glaspartier.

Michael Mati, regionchef på Peab Projektutveckling Logistik är mycket positiv till samarbetet.

– Jag är otroligt stolt över att göra det här projektet från ax till limpa med flera av Peabkoncernens bolag. Det känns bra att vi har så mycket kunskap och erfarenhet samlad innanför väggarna, säger han.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se