Skogsbruk fritt från körskador

Idag finns kunskapen och teknologin för att avverka och transportera skog utan att orsaka skador på marken och vattnet. I filmen Spårlös visar maskinförare och forskare hur det är möjligt.
Idag finns kunskapen och teknologin för att avverka och transportera skog utan att orsaka skador på marken och vattnet. I filmen Spårlös visar maskinförare och forskare hur det är möjligt.

Idag finns kunskapen och teknologin för att avverka och transportera skog utan att orsaka skador på marken och vattnet. I filmen Spårlös visar maskinförare och forskare hur det är möjligt.

Dagens skogsbruk bedrivs året om oavsett väderlek. Industrin behöver råvara från skogen och behovet väntas öka i takt med att fossilt ska ersättas med förnybart. Det innebär ökade terrängtransporter med ökad risk för skador på skogsmarken.

– Idag finns dock kunskap, utrustning och teknik för att minimera påverkan på mark och vatten vid avverkning. Med den här filmen vill vi göra det lättare för alla att göra rätt. Vi vill dela med oss av både praktiska erfarenheter och de senaste nyheterna från forskningen, säger Lars Högbom, Skogforsk, som lett projektet.

I filmen Spårlös träffar tittaren maskinförare och skogsentreprenörer som tagit till sig detta och visar förslag på lösningar. Det kan till exempel handla om brobyggen, risning av körvägar och att använda tillgänglig information för att undvika att köra skotaren på blöta områden med dålig bärighet.

Maskinföraren Jan Skogh, Stora Enso, ger tips för hur avverkningen ska planeras för att undvika körskador. Skogsentreprenören Inge Gustavsson leder ett företag som huvudsakligen avverkar och skotar virke på låglänta marker i Uppland. Patrik Vidigsson visar hur Vidigssons skogsavverkningar arbetar med digitala vattenkartor och hur den förbättrade planeringen i slutändan också gör arbetet mer effektivt.

”Vi vill dela med oss av både praktiska erfarenheter och de senaste nyheterna från forskningen” Lars Högbom, projektledare på Skogsforsk.

– Filmen är fritt tillgänglig på Youtube. Vem som helst får använda den i olika sammanhang. Vi tror till exempel att den kan fylla en bra funktion i olika typer av utbildningar, säger Lars Högbom, Skogforsk.

I filmen förmedlas också kunskap om det viktiga sambandet mellan skogen och vattnet. Bland annat medverkar forskare och specialister från Skogsstyrelsen, SLU och Skogforsk.

Filmen är cirka 30 minuter lång och för intresserade finns även de kortare fördjupningsfilmerna; Mer om skonsam avverkning, Mer om kantzonen, Mer om kvicksilver, Kavling, Risning och Spökslag.

Länk till filmen ”Spårlös”

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se