Skogsbrandsläckare monterad på skotare

886090b4ac370224_org

På initiativ av räddningsverket i Södra Savolax har man börjat utveckla utrustning för släckning av skogsbränder för montering på skotare.

Enligt den planerade verksamhetsmodellen kommer skotaren till brandplatsen enligt ett avtal som skogsentreprenören och räddningsverket har gjort på förhand. Räddningsverket hämtar en behållare till platsen och den fästs på skotaren. Kraften till pumpar och annan utrustning som hör till behållaren tas från skogsmaskinens hydraulik.

På Metsä Groups Kangasniemi avtalsföretagare Veljekset Hokkanen:s Ponsse Buffalo skotare har monterats en pump och vattenkanon samt vattenbehållare. Med hjälp av pumpen kan man fylla den 10 000 liter stora behållaren från naturliga vattendrag.

Ponsse, som deltar i pilotarbetet har utrett vilka ändringar och nya konstruktioner det behövs på skotaren för att den ska bli en effektiv släckningsmaskin. Behållaren är tillverkad av Rst-Lapit Oy och Ekin Muovi Oy i Virtasalmi i Pieksämäki. Mäki-Reini Oy från Storkyro har levererat pumputrustningen till pilotversionen.

– Räddningsverket måste förbereda sig för ökande skogsbränder till följd av klimatförändringen. Med hjälp av skogsmaskiner kan man göra släckningsarbetet avsevärt effektivare till en rimlig kostnad, säger räddningschef Seppo Lokka vid räddningsverket i Södra Savolax.

Räddningsverken i Norra Savolax, Mellersta Österbotten och Jakobstad har deltagit i arbetet kring pilotmaskinen.

Pasi Arkko berättar, att Metsä Group under sommaren har för avsikt att utföra hyggesbränning på cirka 50 hektar skog. – Hyggesbränning förbättrar skogens näringsämnessituation och temperaturförhållanden vartill arbetet främjar ekonomiskogens mångfald. Den pilotmaskin som nu utvecklas är också ett ypperligt hjälpmedel för såväl förarbeten som eftersläckning av hyggesbränningsobjekt.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se