John Deere satsar offensivt i skogen

På skogsNolia var det mässpremiär för John Deeres nya skotare 1010G som är användbar för allt från tidig till sen gallring samt slutavverkning.
På skogsNolia var det mässpremiär för John Deeres nya skotare 1010G som är användbar för allt från tidig till sen gallring samt slutavverkning. Foto: Per Eriksson

På SkogsNolia var det mässpremiär för John Deeres skotare 1010G, som är den mindre skotaren och 1910G som är företagets största. Båda kan fås med IBC, som är John Deeres kranspetsstyrning. På skördaresidan visade företaget upp mellanmodellen 1070G  och den största 1470G.

Nytt för i år är att 1470G kan beställas med kranspetsstyrning. 1170 har haft det som tillval sedan lanseringen. På programvarusidan visade John Deer Timbermatic Kartor och Timber Manager.

På SkogsNolia informerade man även om det nya serviceavtalet TimberCare som innehåller en förlängd garanti som sträcks till hela 6 år eller 12.000 timmar. Med avtalet följer även en tillgänglighetsgaranti för reservdelar med en ersättning om driftskritiska reservdelar inte kan levereras inom en viss tid.

John Deere tror starkt på skogssektorn och meddelar även att man nu investerar i en om- och tillbyggnad av skogsmaskinfabrien i finska Joensuu. Den totala investeringen är på omkring 200 miljoner kronor.

John Deeres kranspetsstyrning (IBC) är ett intelligent kranstyrningssystem där sensorer känner av skördaraggregatets position och algoritmer anpassar kranens bana i en obruten rörelse.

IBC introducerades först på John Deeres skotare 2013. På skördarsidan introducerade John Deere IBC först för skördaren 1270G år 2017 och senare samma år även för skördaren 1170G. Nu kan IBC även fås för 1470G-skördare med 11- och 10-meters CH9-kranar som används vid slutavverkning.

Vårt nya serviceavtal är framtaget exklusivt för John Deeres G-seriemaskiner och omfattar hela 6 år eller 12 000 drifttimmar.” Dieter Reinisch marknadschef på John Deere Forestry.

TimberMatic Kartor och TimberManager ger förarna och entreprenören en bild av avverkningen i realtid. Skördarens data och GPS-baserad information om vart stockarna ligger överförs automatiskt från skördaren till TimberMatic Kartor för skotarförarna att använda.

Alla förare på samma avverkningsplats ser alla sortiment, volymer och körvägar, ner till varje enskild stock i realtid

Föraren kan välja önskat sortiment, markera ett område eller ett stråk och i systemet se exakt vilka volymer som finns där. Det underlättar jobbplaneringen.

Man kan också markera ett område och lägga till information. Exempelvis kan skördarföraren notera att ett område är mjukt och då kan skotarföraren undvika det, risa eller vidta andra åtgärder. På så sätt blir det lättare att planera sin körning.

Kartan visar sortimenten och var de ligger, ned till enskilda stockar tillsammans med körvägar. Planeringen av arbetet och körplaneringen förenklas betydligt.

Entreprenören kan se exakt hur jobbet på avverkningen går. TimberManager visar informationen både i kubikmeter och i procent. Den detaljerade informationen om volymer på avlägget gör det lättare att planera timmertransporterna och förenklar hela logistikprocessen.

– TimberCare G-serie serviceavtal är framtaget exklusivt för John Deeres G-seriemaskiner och omfattar hela 6 år eller
12 000 drifttimmar. Utöver standardavtalet kan kunden välja TimberCare G-serie Plus serviceavtal, som är utökat med ytterligare servicepunkter samt maskinoptimering och metodinstruktion, säger Dieter Reinisch, marknadschef på John Deere Forestry.

Deere & Company har investerat mer än 50 miljoner euro i den finländska skogsmaskinerverksamheten under årtionden.

Den nu beslutade investeringen, för att expandera fabriken och öka kapaciteten, är den största enskilda investeringen i Joensuu-fabriken i John Deere Forestry Oy. Genomförandet av investeringen börjar sommaren 2019 och det kommer att slutföras år 2021.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Som standard har John Deere 101G roterande och nivellerande hytt. Fast hytt finns som tillval.
Som standard har John Deere 101G roterande och nivellerande hytt. Fast hytt finns som tillval.
Dieter Reinisch, marknadschef på John Deere Forestry berättade om företagets alla nyheter på SkogsNolia.
Dieter Reinisch, marknadschef på John Deere Forestry berättade om företagets alla nyheter på SkogsNolia.