Självstyrande lastbil från Volvo

sjalvstyrande_volvo

Volvo Lastvagnar har utvecklat en självstyrande lastbil som kan innebära ett betydande produktivitetslyft för de brasilianska sockerrörsodlarna. Lastbilen, som används för transport av nyskördade sockerrör, styrs med hög precision genom fälten för att inte skada de unga plantorna som ska bli nästa års skörd.

Idag räknar man med att cirka fyra procent av skörden går förlorad på grund av att unga plantor körs över och marken pressas samman av fordonens tyngd. Det kan betyda tiotusentals dollar i uteblivna intäkter per bil och säsong.

I Maringá, en timmas flygresa väster om São Paulo, producerar Usina Santa Terezinha-koncernen socker och etanol från egna sockerrörsodlingar. De vidsträckta fälten har den senaste säsongen utgjort testområde för en av Volvo Lastvagnars prototyplastbilar. Den har tagits fram för att undersöka hur automatiserad körning kan göra det möjligt att undvika skador på mark och grödor och därmed bidra till en högre avkastning. Potentialen för större skördar är betydande – upp till tio ton per hektar och år.

– Med hjälp av Volvo Lastvagnars lösning får vi möjlighet att öka produktiviteten, inte bara vid en skörd, utan under sockerrörsplantornas hela livscykel, som är fem till sex år, säger Paulo Meneguetti, Usina Santa Terezinhas Finance and Procurement Director.

– Med den här lösningen kommer vi inom kort att kunna hjälpa våra kunder inom sockerrörsindustrin att öka sin produktivitet rejält, Wilson Lirmann, President of Volvo Latin America.

Idag skördas sockerrören med hjälp av skördemaskiner och manuellt styrda lastbilar, som kör jämsides med varandra i låg fart. När en lastbil är fullastad och åker iväg för att tömma sin last, kör nästa upp i höjd med skördemaskinen för att upprepa samma procedur. Den stora utmaningen för lastbilsföraren är att hålla samma hastighet som skördemaskinen och samtidigt oavbrutet koncentrera sig på att köra i de gamla hjulspåren för att inte skada de plantor som ska bli nästa års skörd.

Volvo Lastvagnar har löst problemet genom ett förarstödssystem som automatiserar styrningen. Det säkerställer att lastbilen alltid håller exakt rätt kurs, både när den kör till, bredvid och bort från skördemaskinen, så att inga plantor körs sönder. Med hjälp av GPS-mottagare följer lastbilen en koordinatbaserad karta över sockerrörsfältet. Två gyroskopenheter ser till att inte bara framhjulen utan hela fordonet styrs med hög precision och att det aldrig avviker mer än 25 mm i sidled från den fastställda kursen.

Genom att föraren avlastas från det koncentrationskrävande och uttröttande styrningsmomentet, blir det lättare att behålla fokus och arbeta mer avstressat och säkert under hela arbetspasset.

– Med den här lösningen kommer vi inom kort att kunna hjälpa våra kunder inom sockerrörsindustrin att öka sin produktivitet rejält. Samtidigt förbättrar vi förarnas arbetsförhållanden och säkerhet. Det kommer att göra arbetet attraktivare och underlätta rekryteringen av nya förare, säger Wilson Lirmann, President of Volvo Group Latin America.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se

gyroskopenhet