Signatur från uppdragsgivare i Smartdok

smartdok_signatur

Nu kan användarna få uppdragsgivares signatur i SmartDok direkt efter utfört arbete. Det är en efterfrågad funktion av små och medelstora företag som utför jobb åt större byggherrar.

31 maj lanserades en funktion som förenklar signering av arbets- och maskintimmar för underentreprenörer och inhyrd personal.

Många har varit tvungna att hantera detta med papper och penna. Arbetarna har registrerat timmar på papper och fått signatur från uppdragsgivaren vid t.ex. veckoslut. Papper skulle scannas och arkiveras på kontoret som underlag vid fakturering. En tidskrävande och osmidig process.

”Utan en signatur är det många som inte får betalt för jobb.”, Steffen Nerdal, vd på Smartdok.

– Våra kunder har tvingats dubbelrapportera då digitaliseringen inte hängt med i tiden. Både internt i företaget, men också åt uppdragsgivaren. Vi har nu samlat allt i samma app. Löne- och fakturaunderlaget i SmartDok + signaturmöjlighet från uppdragsgivaren. Utan en signatur är det många som inte får betalt för jobb och processen med att få betalt tar i bästa fall lång tid, säger Steffen Nerdal, vd på Smartdok.

Varje representant från Uppdragsgivaren måste godkännas i SmartDok på det aktuella projektet.  Den som godkänner får SMS och e-post med en summering av vad som är signerat och godkänt.

Rapport på signerade timmar är tillgängligt för Arbetsledare, Projektadmin och Administratörer.

Länk till Smartdok

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se