Scania testar autonom gruvlastbil

a6a34faee0191fe6_org

Scania testar den nya generationens autonoma transportsystem vid Rio Tintos gruva för saltutvinning i västra Australien.

Gruvindustrin har visat sig vara en lämplig arena att testa teknik för automatiserad körning. Arbetsuppgifterna är ofta repetitiva och allmänheten har inte tillträde till miljöerna.

Första delen av försöket startade i augusti 2018 och involverar en Scania XT 8×4 autonom tippbil som arbetar separat från Rio Tintos aktiva verksamhet.

Under denna inledande fas åker en säkerhetsförare i fordonet för att observera lastbilens prestanda och för att kunna ingripa vid behov. Under kommande faser kommer ytterligare autonoma Scanialastbilar att läggas till för att utveckla fordonets maskin-till-maskin medvetenhet och intelligenta flottövervakning.

– Gruvor är idealiska för att testa ny autonom teknik tack vare att man har ett högt utnyttjande av fordonen, Björn Winblad, chef på Scania Mining.

För att underlätta testverksamheten i Australien har ett tvillingfordon byggts. Det finns på Scanias utvecklingscenter i Södertälje och gör det möjligt att snabbare kunna utprova nya lösningar på hemmaplan.

– Vi är nöjda med att få pröva denna teknik i lastbilar som är mindre än våra traditionella lastbilar. Detta har potential att ge oss mer flexibilitet i det sätt vi arbetar inom ett antal områden på Rio Tinto. Vi har sett automation skapa säkrare och effektivare verksamheter i vår bransch och detta är nästa steg i utvärderingen av alternativ för att leverera ytterligare förbättringar genom användning av ny teknik, säger Rob Atkinson, Rio Tintos head of Productivity & Technical Support.

– Gruvor är idealiska för att testa ny autonom teknik tack vare att man har ett högt utnyttjande av fordonen. Industrin kan dra nytta av fördelarna när det gäller säkerhet och produktivitet, och erfarenheterna som görs här kommer att vara avgörande när det gäller att utveckla helt autonoma lösningar för andra transportapplikationer. Det är mycket uppmuntrande att se att lastbilen har fungerat på ett säkert sätt och i enlighet med förväntningarna när det gäller uppgifterna, säger Björn Winblad, chef för Scania Mining.

Rio Tinto har gått i spetsen för användningen av automation inom gruvindustrin, med den största flottan av förarlösa lastbilar, världens första helt autonoma långdistansjärnväg för tunga transporter och helt autonoma produktionsborrar.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se